Ułatwienia dostępu

dr Dawid Mucha

Stanowisko

wykładowca

Wykształcenie

 • Stopień doktora nauk o kulturze fizycznej uzyskał w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie po obronie (z wyróżnieniem) rozprawy pt. ,,Wybrane elementy postawy ciała a poziom wydolności fizycznej kobiet i mężczyzn”.
 • Tytuł magistra fizjoterapii (specjalność: odnowa biologiczna) uzyskał w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
 • Tytuł magistra wychowania fizycznego i sportu (specjalność: menedżer sportu) uzyskał w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Doświadczenie

 • Udział oraz wyróżnienia w kilkunastu konferencjach naukowych o zasięgu międzynarodowym i krajowym.
 • Autor i współautor wielu publikacji w czasopismach naukowych polskich i zagranicznych.
 • Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii (PTF) – oddział Małopolska.
 • Uczestnik programu Erasmus.
 • Zdobywca grantów.

Artykułu opublikowane z Impact Factor

 1. Mucha D., Ambroży T., Mucha Dawid. The effect of acupressure stimulation of ST-36 – Zusanli, point on lower limbs explosive strength. European Journal of Integrative Medicine.
 2. Wilczyński J., Pedrycz A., Mucha D., Ambroży T., Mucha Dawid. Body Posture, Postural Stability, and Metabolic Age in Patients with Parkinson’s Disease. BioMed Research International. Vol 2017. ID 3975417.
 3. Ozimek M., Krawczyk M., Zadarko E., Barabasz Z., Ambrozy T., Stanula., Mucha D.K., Jurczak A., Mucha D. 2016. Somatic profile of the elite boulderers in Poland – Journal of Strength and Conditioning Research
 4. Pałkowska K.S., Janowski K., Pedrycz A., Mucha D., Ambroży T., Siermontowski P., Adamczuk J., Sapalska M, Mucha Dawid, Kraczkowski J. Knowledge of the Disease, Perceived Social Support, and Cognitive Appraisals in Women with Urinary Incontinence. BioMed Research International Volume 2016 (2016), Article ID 3694792.
 5. Saran T., Pedrycz A., Mucha D., Mucha D., 2017. Follow-up monitoring of physical activity after rehabilitation by means of a mobile application – effectiveness of measurements in different age groups. Advances in Clinical and Experimental Medicine.
 6. Ptaszek B, Teległów A, Adamiak J, Głodzik J, Podsiadło S, Mucha D, Marchewka J, Halski T, Mucha D. Effect of Whole-Body Cryotherapy on Morphological, Rheological and Biochemical Indices of Blood in People with Multiple Sclerosis. Journal of Clinical Medicine. 2021; 10(13):2833. https://doi.org/10.3390/jcm10132833

Artykuły z punktacją MNISW:

 1. Mazur-Rylska A., Ambroży T., Mucha D., Omorczyk J., Ambroży D, Mikuľáková W., Gulak S., Puszczałowska-Lizis E., Kendrová L., Dawid Mucha. 2017. Distribution of Minimal and Maximal Values of the Location of the Centre of Pressure in the Frontal and Sagittal Planes in Healthy Boys and Boys with Mild Intellectual Disability Participating in 12-Week Equestrian Classes. SECURITY DIMENSIONS International & National Studies 21; 2017 (86–116) DOI 10.24356/SD/21/5.
 2. Ambroży T., Kiszczak L., Omorczyk J., Ozimek M., Pałka T., Mucha D., Stanula A., Mucha D. 2017. Influence of experimental training with external resistance in a form of “kettlebell” on selected components of women’s physical fitness. Baltic Journal of Health and Physical Activity. Vol 9. Issue 1.
 3. Duda H., Mucha D., Ambroży T., Omorczyk J., Dybińska E. Mucha Dawid. The assessment of intellectualisation of the movement techniques teaching in terms of effective and pro-health training in young football players. Baltic Journal of Health and Physical Activity. Vol 8. Issue 4.
 4. Mucha Dawid., Ambroży T., Mucha D., Koteja P. 2015. Stan wysklepienia i rozkład sił nacisku stron podeszwowych stóp na podłoże u studentek PPWSZ
  w Nowym Targu. Security Economy & Law, Nr 4 (IX), (117-133).
 5. Mucha D., A. Godniowska., R. Makuch., T. Ridan., Ł. Porębski. 2016. Postawa ciała w obszarze kręgosłupa u pływaków specjalizujących się w stylu klasycznym. Security Economy & Law, Nr 3/2016 (XII), (62-77).
 6. Mucha Dawid., Ambroży T., Mucha D., Latinek K., Piwowarski J. 2016. Postawa ciała zawodnika klasy mistrzowskie w ju-jitsu, studium przypadku. Kultura Bezpieczeństwa Nauka – Praktyka Refleksje Nr 22, 2016 (61–80).
 7. Omorczyk J., Nosiadek L., Puszczałowska – Lizis E., Ambroży T., Mucha Dawid., Bujas P., Mucha D. Evaluation of repeatability of sports technique using selected kinematics quantities based on the example of back handspring. Baltic Journal of Health and Physical Activity. Vol 9. Issue 3.
 8. Kosh O., Kowalczuk M., Mucha D. System zarządzania w organizacji na przykładzie systemu bezpieczeństwa narodowego rzeczypospolitej polskiej. Security, Economy & Law Nr 4/2016 (XIII), (38–53) DOI 10.24356/SEL/13/2.
 9. Kowalczuk M., Kosh O., Mucha D. Modele biznesu w teorii zarządzania. Security, Economy & Law Nr 2/2017 (XV), (61–78) DOI 10.24356/SEL/15/4.
 10. Mucha D. 2013. Oferta krakowskich salonów masaży, a oczekiwania studentów. ,,Wiosna Promocji Zdrowia”. Red. M. Macko., V. Strelkowska. IV Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych. Kraków.
 11. Mucha D. 2014. Wpływ masażu wibracyjnego na ciśnienie skurczowe i rozkurczowe krwi oraz tętno – badania pilotażowe. ,,Wiosna Promocji zdrowia”. Red. M. Macko., E. Puszczałowska – Lizis. V Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych. Kraków.
 12. Mucha D., Godniowska A. 2015. Wskaźniki funkcjonalne stóp skoczka narciarskiego – studium przypadku. ,,Wiosna Promocji Zdrowia”. Red. M. Macko.,
  Puszczałowska – Lizis. VI Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych. Kraków.
 13. Mucha D., Godniowska A. 2016. Analiza postawy ciała 90 – letniego seniora – studium przypadku. ,,Wiosna Promocji Zdrowia”. Red. M. Macko., E. Puszczałowska – Lizis. VII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych. Kraków.
 14. Mucha D., Niemiec K., Mucha D., Ambroży T. 2017. Wpływ treningu pływackiego na kształtowanie się krzywizn kręgosłupa i jego ruchomość u dzieci w wieku 10-13 lat. Security Economy & Law Nr. 3/2017(XVI), 37 -55.
 15. Ambroży T., Nowak M., Omorczyk J., Wrześniewski K., Ozimek M., Duda H., Mucha D., Ceranowicz P., Pałka T., Stanula A., Mucha D. 2018. Effect of variable-intensity running training and circuit training on selected physiological parameters of soccer players. Central European Journal of Sport Sciences and Medicine, Vol. 23, No. 3/2018: 25–35, DOI: 10.18276/cej.2018.3-03.
 16. Duda H., Mucha D., Ambroży T., Omorczyk J., Makuch R., Mucha D. 2018. Praxeological evaluation of the efficiency in offensive activities of the individual football players as a determinant in rationalizing and shaping a sports game. Baltic Journal of Health and Physical Activity 2018; 10(4): 49-60.
 17. Matusiewicz P., Mucha D., Łęczycki P. 2017. Reakcje emocjonalne u zawodniczek piłki ręcznej w kontekście rangi meczu. Zdrowie i Społeczeństwo. Radom. TOM 6, nr 1-2.
 18. Makuch R., Idzikowski K., Mucha D. 2017. Porównanie wybranych koordynacyjnych zdolności motorycznych dzieci umiejących pływać do niepływających rówieśników podczas zajęć wychowania fizycznego. Zdrowie i Społeczeństwo. Radom. TOM 6, nr 1-2.
 19. Makuch R., Janas O., Mucha D. 2018. Zróżnicowanie sprawności ogólnej chłopców
  10-letnich uprawiających piłkę nożną i nietrenujących. Zdrowie i Społeczeństwo. Radom. TOM 8, nr 2.
 20. Makuch R., Natkański K., Mucha D. 2018. Charakterystyka sprawności fizycznej
  10-letnich chłopców ze środowiska miejskiego i wiejskiego. Zdrowie i Społeczeństwo. Radom. TOM 8, nr 2.
 21. Dębski Sz., Mucha D.K., Trzpil – Zwierzyk B., Makuch R., Mucha D. 2019. Wpływ masażu bańką chińską na dolegliwości bólowe kończyn dolnych osób trenujących bieganie. Zdrowie i społeczeństwo. Nr 2/2019. Radom.
 22. Wróbel P., Kłos J., Makuch R., Mucha D.K. 2019. Ocena skuteczności masażu klasycznego wykonywanego na ,,sucho” oraz ze środkiem poślizgowym u osób
  z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa lędźwiowo – krzyżowego. Zdrowie
  i społeczeństwo. Nr 2/2019. Radom.
 23. Pałka T., Lech G., Tota Ł., Tyka AK., Pilch W., Mucha D., Bujas P., Ambroży T., Skalska-Izdebska R., Tyka A. The level of selected indicators of anaerobic capacity in judo players and the range of their changes during simulated tournament fights. The Third International Scientific Conference 'Motor Abilities in Sports – Theoretical Assumptions and Practical Implications’, Krakow, 21-23 September 2019.
 24. Mucha D., Pałka T., Mucha D. 2020. Zastosowanie wibroterapii w życiu współczesnego człowieka. [W:] red. Dariusz Mucha. Zdrowie w ontogenezie. Nowy Targ.
 25. Mucha D., Pałka T., Mucha T. 2020. Ocena sprawności spirometrycznej studentów kierunku fizjoterapii PPWSZ w Nowym Targu. [W:] red. Dariusz Mucha. Zdrowie
  w ontogenezie. Nowy Targ.
 26. Mucha T., Mucha D., Makuch R., Grygiel E., Pałka T. 2020. Stopa – wady, diagnostyka
  i terapia. [W:] red. Dariusz Mucha. Zdrowie w ontogenezie. Nowy Targ.