Wykształcenie:

 • doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwo (Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, 2015)
 • magister inżynier informatyki (AGH, rok ukończenia 2000)
 • magister matematyki (UJ, rok ukończenia 1990)

Doświadczenie:

 • adiunkt badawczo-dydaktyczny w Instytucie Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa, Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • członek redakcji czasopisma naukowego „Perspektywy Kultury” (140 pkt wg listy MEiN)
 • recenzent artykułów w kilku czasopismach naukowych
 • zastępca Dyrektora Instytutu Kulturoznawstwa w latach 2018-2022
 • staż naukowy w Loyola University Chicago, USA (2018)
 • staż naukowy w Uniwersytecie Gregoriana w Rzymie, Włochy (2022)
 • wykładowca i trener w europejskim projekcie grantowym Centrum Mistrzostwa Informatycznego, (realizacja projektu w latach 2018-2023, AGH w Krakowie)

Zainteresowania badawcze: rola nowych technologii w kształtowaniu współczesnej kultury, relacje mediów cyfrowych z kulturą. Humanistyka cyfrowa, w szczególności metody analizy i wizualizacji danych.

Publikacje (wybrane)

 • Smołucha (2023), The Development of Digital Humanities in Poland as an Opportunity for New Research Perspectives, „The Polish Review”, 68(4).
 • Smołucha (2023), Cyborg – mariaż człowieka i technologii, „Perspektywy Kultury”, 42(3).
 • Smołucha (2022), Turystyka kulturowa w cyberprzestrzeni, Perspektywy Kultury 39(4).
 • Smołucha (2021), Humanistyka cyfrowa w badaniach kulturowych. Analiza zjawiska na wybranych przykładach, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków.
 • Smołucha (2020), Crowdsourcing jako metoda budowania wiedzy, „Rocznik Filozoficzny Ignatianum”, 26 (2).
 • Smołucha (2019), Eye-tracking in Cultural Studies, „Perspektywy Kultury”, 27.
 • Smołucha (2017), The world of Data. Some words about visualization information, „Perspektywy Kultury”, 19.
 • Smołucha (2017), Symulacja jako metoda wizualizacji problemu, „Episteme”, 37.
 • Smołucha (2017), Wizualizacja zjawisk i nowe obszary komunikacji obrazowej w stechnicyzowanej kulturze [w:] Wzrokocentryzm – wizualność – wizualizacja we współczesnej kulturze, red. B. Bodzioch-Bryła, L. Dorak-Wojakowska, D. Smołucha.
 • Smołucha (2016), Kultura religijna w cyberprzestrzeni. Obecność kultu Matki Bożej z Guadalupe w internecie, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków.
 • Smołucha (2016), Games and gamification as modern tools in university education (Gry i systemy grywalizacyjne jako nowoczesne narzędzia w edukacji uniwersyteckiej), „Horyzonty Wychowania”, 15/34.
Shopping Basket