Ułatwienia dostępu

dr Bartosz Warzycki

Stanowisko

koordynator kierunku filologia angielska

Bartosz Warzycki jest anglistą, nauczycielem dyplomowanym oraz doktorem nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo. Od 2011 r. jest związany z Akademią Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Jego zainteresowania badawcze to przekład literacki, biografie tłumaczy oraz zagadnienia glottodydaktyki. W 2019 r. ukończył studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, gdzie w 2021 r. uzyskał stopień naukowy doktora.

Członkowstwo w organizacjach naukowych:

 1. The F. Scott Fitzgerald Society
 2. Polskie Towarzystwo Neofilologiczne
 3. Konsorcjum do Badań nad Edukacją Tłumaczy (Consortium for Translation Education Research)

 

 

Wybrane publikacje:

 1. Bartosz Warzycki, Dominanta semantyczna w trzech polskich przekładach powieści F. Scotta Fitzgeralda Wielki Gatsby, Nowy Targ 2024, wyd. ANS w Nowym Targu.
 2. Bartosz Warzycki, „Selected cultural elements and allusions in five Polish translations of F. Scott Fitzgerald’s The Great Gatsby„, Beyond Philology: An International Journal of Linguistics, Literary Studies and English Language Teaching, 2023, 20/2, str. 127-155.
 3. Bartosz Warzycki, „Jacek Dehnel – obraz tłumacza”, Rocznik przekładoznawczy, nr 17, 2022, str. 213-231.
 4. Bartosz Warzycki „Identyfikacja płciowa tłumacza jako wyznacznik w doborze znaczeń na podstawie analizy polskich przekładów dzieła Wielki Gatsby”, w: Oblicza wielokulturowości, 2017, wyd. PPWSZ, str. 195-209.
 5. Bartosz Warzycki, „Sovereignty of Translators vs. Translation Theory”, w: LSP PERSPECTIVES, 2015, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, str. 165-172.
 6. Bartosz Warzycki „Czy to po angielsku? W takim razie biorę”, Językoznawstwo, 8/2014, wyd. AHE Łódź, str. 89-94.

Udział w wybranych konferencjach naukowych:

 1. The 16th International Fitzgerald Society Conference: F. Scott Fitzgerald in the 21st Century, Växjö, Sweden 26 June-2 July 2023.
 2. Konferencja naukowa Przestrzenie Przekładu, Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 08.10.2023.
 3. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Język w ujęciu interdyscyplinarnym. Metody – wyzwania – perspektywy, Center for European Studies and Center for American Studies, 19.01.2024.
 4. Ogólnopolska konferencja naukowa Medius Currens VII Tłumacz i tłumaczenie: historia i współczesność Toruń, Instytut Językoznawstwa UMK, 12-13.05.2022.
 5. Międzynarodowa Konferencja Nowy Wymiar Filologii Języki, Literatura, Językoznawstwo, Kultura, Wydział          Nauk Humanistycznych i Informatyki Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, 06-12 czerwca 2022.
 6. Konferencja naukowa Przestrzenie Przekładu, Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 20-21.10.2022.
 7. Ogólnopolska konferencja naukowa Oblicza Wielokulturowości, PPWSZ w Nowym Targu, 04.12.2015.
 8. Ogólnopolska konferencja metodyczna Zarządzanie edukacją językową w szkolnictwie wyższym, budowanie kapitału językowego studentów, ETS Global Warszawa, 6.11.2015.
 9. Ogólnopolska konferencja naukowa Języki specjalistyczne – nauczanie, badanie i tłumaczenie, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 10.03.2015.
 10. Ogólnopolska konferencja naukowa Wartości i Słowa w Życiu Publicznym, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, 17-18.04.2013.