Ułatwienia dostępu

dr Anna Borkowska

Stanowisko

starszy wykładowca

Wykształcenie

 • Uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;
 • Zdobyła tytuł magistra filologii angielskiej (specjalizacja: nauczyciel języka angielskiego) w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach.

Zainteresowania badawcze obejmują glottodydaktykę, andragogikę oraz geragogikę.

Doświadczenie

 • Współredaktor monografii “The Old meets the meets the new” recenzowanej przez dr hab. Annę Malicką-Kleparską oraz dr hab. Dorotę Werbińską, wydawnictwa PPUZ w Nowym Targu.
 • Na konferencjach naukowych regularnie prezentuje wyniki badań własnych.
 • Autorka publikacji naukowych (ORCID: 0000-0002-3900-3554).
 • Od 2016 roku prowadzi cotygodniowe zajęcia z języka angielskiego dla studentów-seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wśród słuchaczy promuje ideę uczenia się przez całe życie (lifelong learning), szczególną uwagę zwraca na korzyści płynące z uczenia się języków obcych w późnej dorosłości.
 • Prowadzi wolontariat dla Podhalańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zakopanem.
 • Opiekunka praktyk pedagogicznych na kierunku filologia angielska.
 • Organizatorka licznych warsztatów dydaktycznych dla studentów filologii angielskiej.
 • Organizatorka warsztatów językowych dla uczniów szkół podstawowych oraz średnich w środowisku lokalnym.
 • Prowadzi cykliczne wykłady dla słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku, dotyczące propagowania idei kształcenia ustawicznego oraz glottogeragogiki, które oparte są na badaniach własnych.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego.

Artykuły naukowe w zakresu glottogeragogiki:

 1. (2023). FL learners in late adulthood: A report of seniors’ willingness to communicate in English in the classroom context. Glottodidactica, 50(2), 7-27. https://doi.org/10.14746/gl.2023.50.2.1
 2. (2023). The relationship between senior learners’ in-class willingness to communicate in English, intrinsic motivation, foreign language enjoyment, classroom environment, and teacher immediacy. Annals of Arts, 71(10), 159-175. http://doi.org/18290/rh237110.11
 1. (2022). The Relationship between Age-advanced Learners’ In-class Willingness to Communicate in English, Intrinsic Motivation, Classroom Environment and Teacher Immediacy—A Pilot Study. Theory and Practice of Second Language Acquisition, 8(2), 1– 25. https://doi.org/10.31261/TAPSLA.8989
 2. (2021). In-class willingness to communicate in English among third agers: Results of a questionnaire study. In M. Pawlak (Ed.), Investigating individual differences in second language learning. Springer (pp. 95–114). http://doi.org/10.1007/978-3-030-75726-7
 3. (2020). Motives and attitudes towards English learning among third age learners: Results of a questionnaire study. In A. Borkowska, Z. Głowala i E. Papierz-Łapsa (Eds.), The old meets the new (pp. 105–118). Podhale State College of Applied Sciences in Nowy Targ.
 4. (2019). Ocena i samoocena studentów prowadzących zajęcia z języka angielskiego dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja, 2(86), 93–108.
 5. (2019). Interaction and strategic competence among third agers: Results of a study. Studia Anglica Resoviensia, 109(16), 20–32. http://doi.org/:10.15584/sar

Artykuły dotyczące językoznawstwa ogólnego (semantyki):

 1. Kleparski, G., & Borkowska, A. (2018). On Naming Strategies in the Field of Skeletal Structure and Body Parts in Medical and General English. Studia Anglica Resoviensia, 1, 59–69.
 2. Kleparski, G., & Borkowska, A. (2018). Boxer pants, g-string, stockings and you know what gear: Towards lexical fields aided vocabulary instruction. Styles of Communication, 1(10), 25–35.