Ułatwienia dostępu

dr Alicja Diak

Stanowisko

asystent

Wykształcenie

 • W 2022 r. uzyskała stopień doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu na Uniwersytecie Jagiellońskim.
 • Ukończyła studia magisterskie na kierunku pielęgniarstwo na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

Doświadczenie

 • Jako pielęgniarka pracuje na oddziale: intensywnej terapii, bloku operacyjnym, intensywnym nadzorze oraz kardiologii.
 • Ukończyła liczne kursy specjalistyczne, kwalifikacyjne i dokształcające.

Bibliografia:

 • Diak A., Dębska G., Nieckula M. (2013) Pielęgnowanie dziecka po leczeniu operacyjnym kifektomii lędźwiowej metodą Torode. Konferencja ,,Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej i położniczej w różnych specjalnościach medycyny” Opole.
 • Dolata B., Diak A., Motyka M. (2013) Opieka pielęgniarska nad pacjentem na bloku operacyjnym. Konferencja ,,Blisko człowieka” Żywiec.
 • Diak A., Dolata B. (2013) Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej na oddziałach anestezji oraz intensywnej terapii. Konferencja ,,Blisko człowieka” Żywiec.
 • Diak A., Dolata B. (2014) Rola pielęgniarki anestezjologicznej w opiece nad pacjentem dorosłym z chorobami mięśniowo – nerwowymi w trakcie znieczulenia i okresie pooperacyjnym. IV Konferencja Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej opieki. Schromowce Niżne.
 • Dębska G., Diak A. (2014) Zastosowanie kwestionariusza CFQoL do oceny procesu adaptacji według Calisty Roy u chorych na mucowiscydozę. Rużemberok.
 • Diak A., Sułek J., Plewa P. (2016) Pielęgnowanie i rehabilitacja pacjenta w trakcie leczenia za pomocą wyciągu czaszkowo – udowego. Międzynarodowa Konferencja Naukowa IOZ PWSZ w Tarnowie ,,Człowiek w zdrowiu i chorobie – promocja zdrowia, leczenie i rehabilitacja” Tarnów.
 • Diak A., Adamczuk J. (2016) Wpływ bólu wieńcowego na zmianę stylu życia – funkcja edukacyjna pielęgniarki. Sympozjum ,,Ból i cierpienie” Kraków.
 • Diak A. (2017) Jakość życia pacjentów z dyskopatią szyjną po leczeniu operacyjnym metodą dynamiczną. IV Konferencja naukowo – szkoleniowa Badania Naukowe w Pielęgniarstwie i Położnictwie. Wrocław.
 • Bakalarz R., Diak A. (2017) Życie z dzieckiem z myelomeningocoele. Międzynarodowa Konferencja Rodzina – Zdrowie – Choroba. Wrocław.
 • Diak A., Gniadek A. (2018) Problemy emocjonalne adolescentów w trakcie leczenia skoliozy za pomocą wyciągu czaszkowo – udowego. Pielęgniarstwo XXI wieku, nr 2.
 • Diak A., Dębska G., Gniadek A., Majerczyk M. (2018) Patient satisfaction assesment after limb lengthening treatment by means of external apparatus such as Ortofix or Illizarow methods. Zdravotnickie Studie. Rocnik IX (2): 9-14.
 • Diak A., Sułek J., Plewa P. (2016) Pielęgnowanie i rehabilitacja pacjenta w trakcie leczenia za pomocą wyciągu czaszkowo – udowego. Człowiek w zdrowiu i chorobie (red). Barnaś E. Państwowa Wyższa szkoła w Tarnowie, s. 83-94.
 • Dębska G., Nieckula M., Diak A., Wójcik I. (2014) Pielęgnowanie dziecka z mononukleozą zakaźną. Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej i położniczej w różnych specjalnościach medycyny (red). Wojtan M., Żurawickiej D. Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu. Tom II: 141-152.
 • Dolata B., Diak A., Motyka M. (2014) Opieka pielęgniarska nad pacjentem na bloku operacyjnym. Blisko człowieka (red). Zięba HR., Lizis P. Kraków, s.81-98.
 • Diak A., Dolata B. (2014) Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej na oddziałach anestezji oraz intensywnej terapii. Blisko człowieka (red). Zięba HR., Lizis P. Kraków, s. 99-108.
 • Diak A., Dębska G., Nieckula M. (2013) Pielęgnowanie dziecka po leczeniu operacyjnym kifektomii lędźwiowej metodą Torode. Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej i położniczej w różnych specjalnościach medycyny (red). Wojtan M., Żurawickiej D. Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu. Tom I: 144-160.
 • Sułek J., Diak A., Korbel – Pawlas M. Attiudes of Podhale Region Inhabitants Towards Transplantation. 14 th Congress of the International Inhabitants Towards Transplantation. Szwajcaria, Genewa 2017. 09.06-09.
 • Sułek J., Diak A. Conversation with the Families of Deceased Donors. 14 th Congress of the International Inhabitants Towards Transplantation. Szwajcaria, Genewa 2017. 09.06-09.
 • Bakalarz R., Diak A. The role of a nurse In preparing Barents for care of myelomeningocoele child. 45th World Congress on nursing care & 8th European Breast Congress. Italy, Rome 2017.12.04-06.
 • Sułek J., Diak A., Korbel – Pawlas M. Attiudes of Podhale Region Inhabitants Towards Transplantation. Journal Transplantation, August 2017, doi: 10.1097/01.tp. 0000525204.91415.37.
 • Sułek J., Diak A. Conversation with the Families of Deceased Donors. Journal Transplantation, August 2017, doi: 10.1097/01.tp.0000525154.55083.02.
 • Bociarska R, Serafin A, Diak A. Pies na złamane serce – terapeutyczny udział psa w Tako Tsubo. W drodze do brzegu życia: praca zbiorowa 2020.
 • Bociarska R, Krajewska – Kułak E, Serafin A, Diak A. Zwierzęta a pandemia COVID – 19. Życie w cieniu pandemii. Aspekty medyczne, etyczne i społeczne 2021.
 • Diak A, Sułkowska J, Kuźmicz I, Malinowska – Lipień I, Gniadek A, Brzostek T. Coaching in the professional and personal development of nurses. Pielegniarstwo XXI 2020:42-46.
 • Diak A, Adamczuk J, Bociarska R. Trudności w komunikacji oczami pielęgniarki pracującej na oddziale z chorymi na COVID – 19. IV Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Wyzwania naukowe i zawodowe we współczesnym pielęgniarstwie 2021 Kielce.