Ułatwienia dostępu

dr Agnieszka Witoń

Stanowisko

dyrektor Instytutu Finansów

Wykształcenie

  • absolwentka Ekonomii oraz Zarządzania na Uniwersytecie Jagiellońskim;
  • w 2018 r. obroniła dysertację doktorską pt. Poziom życia a wzrost gospodarczy w Afryce Subsaharyjskiej w dobie globalizacji, uzyskując stopień doktora nauk ekonomicznych.

Doświadczenie zawodowe

  • Od 2015 r. jest związana zawodowo z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, aktualnie adiunkt w Katedrze Teorii Ekonomii UEK.
  • Starszy wykładowca w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.
  • Koordynatorka projektu NCBR pt. „Młodzieżowy Uniwersytet Ekonomiczny” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, którego celem jest podniesienie wiedzy, umiejętności i postaw młodzieży szkół podstawowych i średnich w wybranych powiatach Małopolski, związanych z aktualnymi wyzwaniami rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.
  • Realizatorka kilku projektów finansowanych przez NCBiR i NBP.
  • Członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich.

Zainteresowania naukowe koncentruje na zagadnieniach międzynarodowych rynków finansowych, instrumentów finansowych, wzrostu gospodarczego, rozwoju społeczno-gospodarczego, poziomu życia, krajów rozwijających się oraz gospodarki opartej na wiedzy. Prowadzi zajęcia z przedmiotów makroekonomicznych i finansowych.

Dorobek naukowy dostępny pod linkiem.