Ułatwienia dostępu

dr Agnieszka Janas

Stanowisko

starszy wykładowca

Wykształcenie

 • Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu, specjalność informatyka ekonomiczna, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Autorka rozprawy doktorskiej pt. Komputerowe wspomaganie doskonalenia baz wiedzy systemów konwersacyjnych w oparciu o analizę treści rozmów biznesowych.

Doświadczenie

 • Autorka i współautorka kilkunastu publikacji naukowych.
 • Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.
 • Uczestnik projektu “Nowe Media i Technologie wiedzy” – projekt realizowany we współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego i Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.
 • Współorganizator konferencji naukowych, również międzynarodowych.
 • Dodatkowe kwalifikacje: dyplom studium pedagogicznego, ukończone kursy z zakresu obsługi takich systemów informatycznych jak: Microsoft Dynamics AX, platforma e-learningowa Moodle, system rezerwacyjny SART, system VERSUM.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach związanych z systemami komunikującymi się w języku naturalnym, zastosowaniem nowych technologii w turystyce, wybranych aspektach zarządzania i funkcjonowania przedsiębiorstw oraz nowoczesnych formach marketingu.

 • Janas A., Wybrane programy lingwistyczne związane z tworzeniem programów konwersacyjnych opartych na metodzie haseł kluczowych, W: Red. Gołuchowski J., Frączkiewicz-Wronka A., Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2010, s.419-426. ISBN 978-83-7246-551-1.
 • Janas A., AIML jako język budowy bazy wiedzy programów konwersacyjnych, W: Red. Gołuchowski J., Filipczyk B., Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach. Systemy ekspertowe – wczoraj, dziś, jutro, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010, rozdział 3.4. ISBN 978-83-7246-601-3.
 • Janas A., Polish chatbots on the net. Current status and development trends, In: 13th International Conference MEKON 2011, Ostrava, ISBN 978-80-248-2372-0. (CD)
 • Janas A., Próba klasyfikacji programów konwersacyjnych, W: Red. Zieliński Z. E., Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Kielce 2011. Tom 1, s. 36-41. ISBN 978-83-89274-60-01.
 • Janas A., Kaleta A, Examples of using new technologies in tourism, In: International Masaryk Conference For Ph.D. Students And Young Researchers, Magnanimitas, Hradec Králové, December 2011, vol. II, ISBN 978-80-904877-7-2, CD.
 • Janas A., Chatboty w Polsce. Stan obecny i kierunki rozwoju, W: Materiały krakowskiej konferencji młodych uczonych 2011, Grupa Naukowa Pro Futuro: Fundacja dla AGH, Kraków 2011. ISBN 978-83-88519-12-3, s 31-39.
 • Janas A., Zastosowanie agentów konwersacyjnych w nauczaniu, W: Red. M. G. Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Społeczeństwo informacyjne – stan i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zeszyt nr 22, Rzeszów 2011, s. 281-287, ISBN 978-83-7338-708-9.
 • Janas A., Kierunki wykorzystania programów konwersacyjnych w administracji publicznej, W: Studia Ekonomiczne „Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 99, s.104-113, ISBN 978-83-7246-772-0.
 • Janas A., Koncepcja zastosowania programu konwersacyjnego jako inteligentnego doradcy turysty zorientowanego na dziedzictwo kulturowe, W: Red. P. Sadowski, Rozwój Turystyki kulturowej i przyrodniczej na pograniczu polsko-słowackim, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, Nowy Targ 2012. s. 179-184. ISBN 978-83-60621-20-2.
 • Janas A., Perspektywy doskonalenia procesu komunikacji przedsiębiorstw z klientami i kooperantami dzięki wykorzystaniu internetowych programów konwersacyjnych, W: Studia Informatica nr.2., Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego “Informatyka w mieście – w społeczeństwie informacyjnym, Szczecin 2012, s.199-209.
 • Janas A., Selected aspects pertaining to usability of conversational programs, W: 1’st Global Virtual Conference, Żilina 2013. ISBN: 978-80-554-0649-7, CD.
 • Filipczyk B., Goluchowski J., Paliszkiewicz P., Janas A., Success And Failure In Improvement Of Knowledge Delivery To Customers Using Chatbot – Result Of A Case Study In Polish Sme In: Liebowitz J. (2016). Successes and Failures of Knowledge Management, published by Morgan Kaufmann.
 • Janas A., Zastosowanie systemów konwersacyjnych w biznesie turystycznym, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 2 (46) 2019.