Ułatwienia dostępu

Oferta pracy – Fundacja Sustinae

Terapeuta zajęciowy /Fizjoterapeuta / Pedagog specjalny / Logopeda / Psycholog / Opiekun dziecka z niepełnosprawnością / Asystent medyczny

Fundacja Sustinae zaprasza specjalistów posiadających kwalifikacje do pracy z dzieckiem lub osobami z niepełnosprawnościami do świadczenia usług specjalistycznych dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością do 18 r.ż. na terenie m. Krakowa w okresie 1.07.2023r.- 30.04.2027r. w ramach zadania publicznego „Świadczenie usług specjalistycznych dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością”.

Lokalizacje: Kraków, wg. uzgodnień w miejscu zamieszkania rodzin

Wymagania:

 • uzyskane kwalifikacje pozwalające na pracę z dzieckiem lub osobą z niepełnosprawnością (minimum licencjat);
 • doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą lub osobami z niepełnosprawnością;
 • predyspozycje osobowościowe do pracy z dziećmi, młodzieżą;
 • gotowość do pracy w miejscu zamieszkania rodziny lub w miejscu aktywności dziecka objętego usługami;
 • terminowość, sumienność;
 • zaświadczenie o niekaralności;
 • dyspozycyjność minimum 40 godz./miesiąc; w roku szkolnym głównie w godzinach popołudniowych;

Zakres obowiązków:

Katalog usług specjalistycznych dostosowany do potrzeb dziecka i rodziny objętej usługami. Usługi możliwe do realizacji 7 dni w tygodniu w godzinach 7:00-19:00.

W ramach zadania możliwa jest realizacja następujących usług specjalistycznych:

1. Wspieranie rodziny w uczeniu i rozwijaniu umiejętności dziecka z niepełnosprawnością niezbędnych do samodzielnego życia, w tym:

a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania;

b) motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji;

c) prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych;

d) wspieranie w codziennych czynnościach życiowych.

2. Interwencje i pomoc w zakresie funkcjonowania rodziny w środowisku oraz kształtowania relacji i postaw w rodzinie, w tym:

a) pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych;

b) ułatwienie dostępu do edukacji i kultury;

c) doradztwo w zakresie uzyskania pomocy ze strony innych instytucji;

d) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;

e) kształtowanie pozytywnych relacji w rodzinie oraz odpowiednich postaw wobec dziecka z niepełnosprawnością.

3 Wspieranie i trening w zakresie wspomagania procesu leczenia dziecka z niepełnosprawnością, w tym wsparcie i trening:

a) umiejętności pielęgnacji dziecka z niepełnosprawnością;

b) w zakresie uzgadniania i pilnowania terminów badań, zabiegów, wizyt u lekarza;

c) w zakresie pilnowania podawania leków oraz obserwowania ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania;

d) w dotarciu do placówek służby zdrowia oraz placówek rehabilitacyjnych.

4. Przejęcie czasowej opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością z zapewnieniem niezbędnych potrzeb życiowych w celu umożliwienia rodzicom:

a) załatwienia spraw związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego;

b) załatwienia spraw urzędowych;

c) dbania o własne zdrowie;

d) odpoczynku.

5. Odprowadzanie i przyprowadzanie dziecka z niepełnosprawnością do/z przedszkola, szkoły,

Oferujemy:

 • umowa zlecenie lub umowa o świadczenie usług zawarta na okres trwania zadania;
 • elastyczny miesięczny harmonogram ustalany pomiędzy specjalistą, a rodziną objętą usługami;
 • zwrot kosztów dojazdu do miejsca świadczenia usługi;
 • szkolenia podnoszące umiejętności w pracy z dziećmi, młodzieżą z niepełnosprawnością;
 • wsparcie merytoryczne zespołu;

Aplikacje (CV wraz z informacją o preferowanej lokalizacji pracy) prosimy przesłać na adres: asystent@fundacjasustinae.org

Informacje związane z ofertą:

Katarzyna Rozbicka, tel. 692 963 154

Dominik Mucha, tel. 734 171 551

Zapraszamy!