Ułatwienia dostępu

Metoda rzutu środkowego dla architektów – nowa publikacja naukowa

Centrum Badań Naukowych i Wydawnictw uprzejmie informuje, iż ukazał się nowy podręcznik Metoda rzutu środkowego dla architektów autorstwa dr Jolanty Brandys. Celem publikacji jest przedstawienie rzutowania środkowego jako metody zapisu obiektów trójwymiarowych na płaszczyźnie.

W architekturze, malarstwie czy fotografii spotykamy się z pojęciem perspektywy, która w obszarze tych dziedzin, oznacza sposób przedstawiania trójwymiarowej przestrzeni na płaszczyźnie w taki sposób, aby powstały obraz był jak najbardziej zbliżony do obrazu generowanego przez ludzkie oko. Szczególną pozycję, w tym gronie, zajmuje perspektywa geometryczna zwana linearną. Założenia perspektywy linearnej opierają się na przekształceniu geometrycznym zwanym rzutem środkowym. Dlatego poznanie metody rzutu środkowego jest tak istotne. Teoretyczne podstawy powstawania obrazów w rzucie środkowym dają nam swobodę w ich tworzeniu i możliwość świadomego odczytu już powstałych.

Poznanie założeń rzutu środkowego wiąże się z poznaniem pewnych konstrukcji geometrycznych. Znajomość tych konstrukcji pozwoli w przyszłości na swobodne poszerzenie swojej wiedzy, żeby w pełni świadomie móc korzystać ze zdjęć czy obrazów, jako dokumentacji inwentaryzacyjnej, na bazie której można dokonać restytucji tych obiektów, często już nieistniejących.

Zamieszczone w publikacji konstrukcje, i uzasadnienia ich poprawności, prezentowane są w taki sposób, by ich zrozumienie nie stanowiło problemu dla osób rozpoczynających studiowanie tematyki rzutu środkowego.

Z recenzji dra inż. arch. Michała Urszczaka:

Recenzowana praca stanowi pomoc dydaktyczną, jako rozwinięcie badan znanych między innymi z dorobku Z. Pałasińskiego i F. Otto. Zawiera szereg nowych analiz dotyczących rzutu środkowego, między innymi zagadnienia związane z perspektywą cienia. Istotą pracy jest ukazanie poszczególnych ćwiczeń dotyczących szeroko pojętej geometrii wykreślnej i sposobów rozwiązań.

Liczba stron: 168
Wydawnictwo: ANS w Nowym Targu
Rok wydawania: 2024
Publikacja dostępna w Bibliotece Akademickiej.
Publikacja dostępna także w sprzedaży – cena: 31,00 zł.
Sprzedaż odbywa się po zaksięgowaniu opłaty na koncie uczelni:
24 1500 1487 1214 8007 2489 0000
Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ

Kontakt:
Monika Jakobiszyn
Centrum Badań Naukowych i Wydawnictw
pok. 236 (budynek „Gorce”)
e-mail: wydawnictwo@ans-nt.edu.plnauka@ans-nt.edu.pl
tel. (18) 26-10-741