_PUZ9417

Zaplecze dydaktyczne

Pracownia rysunku

W pracowni rysunku studenci architektury doskonalą swoje umiejętności tworzenia projektów oraz przyswajają specjalistyczną wiedzę. Podczas zajęć starają się nadawać obserwowanym przedmiotom odpowiednią formę plastyczną, poszukują właściwego stylu, dopracowują technikę rysunku. Zdobyte umiejętności, absolwenci architektury wykorzystują podczas tworzenia projektów budynków oraz zagospodarowania przestrzeni.

Shopping Basket