Pracownia dietetyki

Zaplecze dydaktyczne

Pracownia dietetyki

Studenci dietetyki zdobywają doświadczenie zawodowe w nowoczesnej, przestronnej pracowni, wyposażonej w profesjonalny sprzęt. Uczestnicy zajęć, przy ośmiu stanowiskach komputerowych, układają plany żywieniowe z wykorzystaniem specjalistycznych programów. Pod okiem dietetyków klinicznych analizują i interpretują skład ciała, do tego celu służą im analizatory – Tanita i Inbody. W praktycznej nauce zawodu pomagają studentom również wzrostomierze, miarki obwodów oraz wysokiej klasy fałdomierze typu Harpenden. W pracowni prowadzone są ponadto badania z zakresu technologii żywności.

Shopping Basket