PPUZ z lotu ptaka

Uczelnia

Wzory dokumentów

Centrum Badań Naukowych i Wydawnictw

Ankieta autorska (pdf, word);

Formularz recenzji (pdf, word);

Oświadczenie-autora (pdf, word);

Wniosek – organizacja konferencji (pdf, word);

Wniosek wydawniczy (pdf, word);

Centrum Zasobów Ludzkich

 •  Covid-19

Załącznik nr 1 – wniosek pracownika PPUZ w Nowym Targu o pracę zdalną (pdf, word);

Załącznik nr 2 – polecenie pracy zdalnej pracownikowi PPUZ w Nowym Targu (pdf, word);

Załącznik nr 3 – poświadczenie pracy zdalnej (pdf, word);

 •  Dokumenty rekrutacyjne

Oświadczenie / Deklaracja złożenia oświadczenia o dziedzinie i dyscyplinie naukowej (pdf, word);

Oświadczenie / Deklaracja złożenia oświadczenia o liczbie n (pdf, word);

Kwestionariusz kandydata (pdf, word);

Oświadczenie PMP (pdf, word);

Oświadczenie – art. 113 (pdf, word);

 •  PPK

Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK (pdf, word);

Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK (pdf, word);

 • Umowy cywilnoprawne

Ewidencja do umowy zlecenia (pdf, word);

Rachunek do umowy zlecenia (pdf, word);

 •  Umowy o pracę

Wniosek o wyrażenie zgody na dodatkowe zatrudnienie (pdf, word);

Kwestionariusz pracownika (pdf, word);

Wniosek o udzielenie czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych (pdf, word);

Wniosek o udzielenie dnia wolnego od pracy na opiekę nad dzieckiem (art.188 KP) (pdf, word);

Wniosek o udzielenie urlopu okolicznościowego (pdf, word);

Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego (pdf, word);

Wniosek o wyrażenie zgody na wykonanie pracy w godzinach nadliczbowych (pdf, word);

Wniosek o sfinansowanie zakupu okularów (word)

Ewidencja przebiegu pojazdu (pdf, word);

Z-15A (pdf, word);

Z-15B (pdf, word);

 •  Zakończenie stosunku pracy

Karta obiegowa (pdf, word);

Archiwum

Instrukcja archiwalna 2020 z projektem zmian (pdf, word);

Instrukcja kancelaryjna 2020 z projektem zmian (pdf, word);

Instrukcja archiwalna (pdf);

Instrukcja kancelaryjna (pdf);

JRWA 2020 projekt zmian (pdf, word);

Dział Nauczania

Arkusze oceny nauczyciela akademickiego:

 • Arkusz oceny nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku dydaktycznym (profesor, profesor uczelni, starszy wykładowca) pdf;
 • Arkusz oceny nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku dydaktycznym (praktyk wykładowca, wykładowca, lektor, instruktor) pdf;
 • Arkusz oceny nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku badawczo-dydaktycznym (profesor, profesor uczelni) pdf;
 • Arkusz oceny nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku badawczo-dydaktycznym (adiunkt, asystent) pdf;
 • Arkusz oceny innych osób prowadzących zajęcia pdf;

Druk zmian do pensum (pdf, word);

Protokół hospitacji zajęć dydaktycznych (pdf);

Kierunkowy raport jakości kształcenia (pdf, word);

Monitoring procesu dydaktycznego – zarządzanie ryzykiem (pdf, word);

Raport z realizacji założonych efektów uczenia się (pdf, word);

Wzór wniosku o wniosku o prowadzenie zajęć zdalnych (pdf,word);

Wzór wniosku o certyfikat (pdf, word);