Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się!

samorzad@ans-nt.edu.pl

HomeStudentSamorząd Studencki

Uczelnia

Samorząd Studencki

Skład Samorządu Studenckiego Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu w roku akademickim 2023/2024

 

Przewodniczący Samorządu Studenckiego

mgr Mateusz Stopka-Gadeja – student drugiego roku studiów I stopnia na kierunku informatyka ekonomiczna, Członek Komisji Branżowej Parlamentu Studentów RP, Ekspert Praw Studenta

Zastępca przewodniczącego

Jakub Grządziel – student czwartego roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia

Sekretarz

Marta Stuglik – studentka drugiego roku studiów I stopnia na kierunku informatyka ekonomiczna

Skarbnik

mgr Zuzanna Jakubowicz – studentka pierwszego roku studiów I stopnia na kierunku informatyka ekonomiczna

Pełnomocnik ds. dydaktyki i praw studenta

Kinga Słodyczka – studentka czwartego roku studiów I stopnia na kierunku architektura

Pełnomocnik ds. mediów i informacji

Marta Czarnecka – studentka drugiego roku studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość

Pełnomocnik ds. socjalno-bytowych

Monika Ferenc – studentka piątego roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia

Pełnomocnik do spraw Kultury i Sportu

Anna Rozłucka – studentka pierwszego roku studiów II stopnia na kierunku rachunkowość i analityka ekonomiczna

Pełnomocnik do spraw Techniczno-Informatycznych

Gabriela Wierzbiak – studentka trzeciego roku studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe oraz drugiego roku studiów I stopnia na kierunku praca socjalna

Zapoznaj się z nowym Regulaminem Samorządu Studenckiego

Jesteś kreatywny, masz ciekawe pomysły, chcesz wspomóc  aktywność Samorządu Studenckiego? Dołącz do nas i działaj! Dzwoń, pisz, przychodź. 

Rzecznik Praw Studenta

Rzecznikiem Praw Studentów Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu jest Ewelina Kułach – studentka studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

Kontakt:

e-mail: rzecznik.studentow@ans-nt.edu.pl

 

Do zadań Rzecznika w szczególności należy:

1) ochrona interesów studentów w Uczelni;

2) organizowanie pomocy prawnej związanej z tokiem studiów dla studentów;

3) edukacja studentów w zakresie ich praw i obowiązków związanych z tokiem studiów;

4) dbanie o przestrzeganie praw studentów w Uczelni;

5)  opiniowanie na wniosek Przewodniczącego Samorządu aktów prawnych przyjmowanych przez organy Samorządu w zakresie praw i obowiązków studentów;

6) pomoc studentom w indywidualnych sprawach związanych z kształceniem;

7) delegowanie przedstawicieli spośród studentów na egzaminy komisyjne na wniosek osób zainteresowanych.

 

Rzecznik realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:

1) przyjmowanie od studentów skarg, wniosków lub zapytań w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej;

2) udzielanie porad studentom związanych z tokiem studiów w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej;

3) osobiste interwencje u pracowników Uczelni w obronie studentów oraz prowadzenie mediacji pomiędzy studentami, a pracownikami Uczelni;

4) organizowanie dla studentów szkoleń z zakresu praw i obowiązków studenta;

5) organizowanie akcji i wydarzeń promujących prawa i obowiązki studenta;

6) współpracę z innymi organami Samorządu Studenckiego oraz Uczelni.