Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się!

Dział Nauczania

(18) 26-10-702
(18) 26-10-712
(18) 26-10-740

dn@ans-nt.edu.pl

HomeStudentKształcenieOrganizacja zajęć z wychowania...

Uczelnia

Organizacja zajęć z wychowania fizycznego

Zakład Wychowania Fizycznego i Sportu

Za organizację zajęć wychowania fizycznego dla studentów wszystkich kierunków studiów pierwszego stopnia w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu odpowiada Zakład Wychowania Fizycznego i Sportu. ZWFiS powołano w 2016 roku, początkowo funkcjonował jako samodzielna jednostka uczelniana. W 2020 r. został wcielony do struktury Instytutu Humanistyczno-Społecznego, aktualnie Instytut Nauk Humanistycznych i Turystyki.

Do głównych celów ZWFiS należy:
  • kształtowanie pozytywnych postaw wobec kultury fizycznej,
  • popularyzacja różnych form aktywności fizycznej wśród społeczności akademickiej,
  • przekazywanie wiedzy, umiejętności i rozwijanie sprawności fizycznej studentów,
  • podejmowanie działań promujących Uczelnię w środowisku lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym,
  • planowanie, organizacja i realizacja obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego oraz koordynowanie działalności KU AZS ANS w Nowym Targu,
  • kształtowanie życia sportowego Uczelni poprzez organizację imprez o charakterze sportowym i rekreacyjnym.

Zajęcia z wychowania fizycznego w semestrze zimowym 2023/2024

Dokumenty do pobrania: