Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się!

Dział Nauczania

(18) 26-10-702
(18) 26-10-712
(18) 26-10-740

dn@ans-nt.edu.pl

HomeStudentKształcenieOrganizacja roku akademickiego

Uczelnia

Organizacja roku akademickiego

Szczegółowe harmonogramy zajęć dydaktycznych dla poszczególnych kierunków studiów, w tym terminy praktyk zawodowych, staży, obozów, sesji egzaminacyjnych oraz egzaminów dyplomowych ustala dyrektor instytutu, w oparciu o obowiązujące programy studiów. Rektor może ustanowić dodatkowe dni lub godziny wolne od zajęć dydaktycznych.

Zarządzenie nr 35/2023.BGD Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2023/2024

Prezentacja dotycząca praw i obowiązków studenta

Sylabusy przedmiotów