Dział Nauczania

(18) 26-10-702
(18) 26-10-712
(18) 26-10-740

dn@ans-nt.edu.pl

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się!

HomeStudentKształcenieFaktury za studia

Uczelnia

Faktury za studia

Fakturę dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a taką osobą jest student, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług wystawia się na żądanie tych osób.

W związku z powyższym, fakturę wystawiamy na żądanie studenta zgłoszone w ciągu 7 dni od dnia dokonania opłaty za studia. Żądanie można zgłosić osobiście pok. 242, 227 lub na adres email: alicja.garbacz@ans-nt.edu.pl wg wzoru.

Faktura wystawiana jest na osobę /podmiot, który dokonał zapłaty. Nie jest możliwe wystawienie faktury na firmę, w sytuacji gdy refunduje ona studentowi ponoszone przez niego koszty nauki, a przelewu dokonał student.

Wniosek o wystawienie faktury