Home Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych na kierunku filologia, spec. filologia angielska.

Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych na kierunku filologia, spec. filologia angielska.

Projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.01.00-00-P002/15

Projekt ma na celu wypracowanie jednolitego systemu prowadzenia sześciomiesięcznych praktyk zawodowych, który jest możliwy tylko w ścisłej współpracy z pracodawcami oraz władzami regionalnymi i samorządowymi. Wypracowanie wzorcowego systemu praktyk zawodowych we wszystkich polskich publicznych uczelniach zawodowych doprowadzi do wzmocnienia kompetencji zawodowych absolwentów tych szkół wyższych, dostosowanych do lokalnych rynków pracy w rejonach działania uczelni.

Projekt skierowany jest do studentów PPWSZ w Nowym Targu kierunku filologia spec. filologia angielska nauczycielska i tłumaczeniowa, którzy w ramach działań uczelni wspartych z EFS, podniosą swoje kompetencje zawodowe i tym samym uzyskają szanse na uzyskanie zatrudnienia w wyuczonym zawodzie na lokalnych rynkach pracy. Projekt daje możliwość ściślejszego powiązania studiów ze środowiskiem pracy. Dzięki temu studenci będą lepiej przygotowywani do wejścia na rynek pracy, uczelnia zaś poszerzy współpracę ze szkołami i przedsiębiorstwami również w wymiarze dydaktycznym. Tym samym pracodawcom łatwiej będzie dotrzeć do studentów z ofertami praktyk i wpływać na kształt studiów.

BIURO PROJEKTU

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ

BUDYNEK GORCE

pokój 323

Kierownik Projektu    

mgr Ewa Papierz-Łapsa
ewa.papierz@ppwsz.edu.pl

Koordynator Projektu  

mgr Marcin Dąbkiewicz

Sekretariat 

Małgorzata Gozdyra
ih@ppwsz.edu.pl
tel. 182610717

OGŁOSZENIA

*******************************************

Trwa rekrutacja UZUPEŁNIAJĄCA III do projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” na specjalności FILOLOGIA ANGIELSKA TŁUMACZENIOWA – 07.05-14.05.2019 r.

Rekrutacja zakładowych opiekunów praktyk

*******************************************

Trwa rekrutacja UZUPEŁNIAJĄCA II do projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” na specjalności FILOLOGIA ANGIELSKA TŁUMACZENIOWA – 11.01-18.01.2019 r.

Rekrutacja zakładowych opiekunów praktyk

*******************************************

Trwa rekrutacja UZUPEŁNIAJĄCA do projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” na specjalności FILOLOGIA ANGIELSKA TŁUMACZENIOWA – 26.11-03.12.2018 r.

Szczegóły w zakładkach

Rekrutacja studentów/praktykantów

Rekrutacja zakładowych opiekunów praktyk

***************************************

Wyniki pierwszej rekrutacji (nabór 19-23.11.2018)

Lista rankingowa studentów/praktykantów

**************************************

Wyniki rekrutacji uzupełniającej (nabór 26.11-03.12.2018)

Lista rankingowa studentów/praktykantów

*************************************

Rekrutacja studentów/praktykantów

Wyniki pierwszej rekrutacji (nabór 19-23.11.2018)

Lista rankingowa studentów/praktykantów

Wyniki rekrutacji uzupełniającej (nabór 26.11-03.12.2018)

Lista rankingowa studentów/praktykantów

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o rekrutacji – rekrutacja uzupełniająca! 26.11-03.12.2018

Ogłoszenie o rekrutacji

Regulamin praktyk 

         Załącznik 1: Arkusz Pilotażowej Praktyki Zawodowej (Arkusz PPZ)

         Załącznik 2: Karta pracy praktykanta – praktyka pilotażowapraktyka kursowa

         Załącznik 3: Szczegółowy program pilotażowej praktyki zawodowej spec. nauczycielskaspec. tłumaczeniowa

         Załącznik 4: Szczegółowy harmonogram pilotażowej praktyki zawodowej

         Załącznik 5: Dziennik pilotażowej praktyki zawodowej (pierwsza stronaopis czynności)

        Załącznik 6: Sprawozdanie z pilotażowej praktyki zawodowej

        Załącznik 7: Protokół zaliczenia pilotażowej praktyki zawodowej

        Załącznik 8: Ocena pilotażowej praktyki zawodowej

Regulamin rekrutacji studentów/praktykanów

Regulamin przyznawania świadczeń materialnych

         Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania świadczeń materialnych

         Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń materialnych

         Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania świadczeń materialnych

         Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania świadczeń materialnych

                                        Do zał. nr 4: Zwrot kosztów dojazdu

                                        Do zał. nr 4: Zwrot kosztów zakwaterowania

         Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania świadczeń materialnych

         Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania świadczeń materialnych

Deklaracja studenta Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

Umowa uczestnictwa w projekcie

Rekrutacja zakładowych opiekunów praktyk

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o rekrutacji – rekrutacja uzupełniająca III 07.05-14.05.2019 r.

Ogłoszenie o rekrutacji – rekrutacja uzupełniająca II 11.01-18.01.2019 r.

Ogłoszenie o rekrutacji – rekrutacja uzupełniająca 26.11-03.12.2018 r.

Ogłoszenie o rekrutacji

Regulamin praktyk

Regulamin wyboru instytucji

Wniosek instytucji o zakwalifikowanie do projektu

Dane do umowy zlecenia

Zarządzenia

Zarządzenie nr 1/2018 Kierownika projektu z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. rekrutacji studentów-praktykantów – spec. nauczycielska

Zarządzenie nr 2/2018 Kierownika projektu z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. rekrutacji studentów-praktykantów – spec. tłumaczeniowa

Zarządzenie nr 3/2018 Kierownika projektu z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. rekrutacji uczelnianych opiekunów praktyk – spec. nauczycielska

Zarządzenie nr 4/2018 Kierownika projektu z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. rekrutacji uczelnianych opiekunów praktyk – spec. tłumaczeniowa

Zarządzenie nr 5/2018 Kierownika projektu z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. rekrutacji zakładowych opiekunów praktyk – spec. nauczycielska

Zarządzenie nr 6/2018 Kierownika projektu z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. rekrutacji zakładowych opiekunów praktyk – spec. tłumaczeniowa

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Shopping Basket