Home mgr Magdalena Uryga

mgr Magdalena Uryga

Magdalena Uryga

Wykształcenie

 • W 2013 r. ukończyła studia magisterskie na kierunku pielęgniarstwo w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu
 • W 2010 r. ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika w Wyższej Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi.

Doświadczenie

 • Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 2009-2010
 • Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Szpitalny Oddział Ratunkowy 2008-2009, 2009-2014
 • Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Opieka Całodobowa 2011-2013
 • Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „ ODRODZENIE” im Klary Jelskiej w Zakopanem Blok Operacyjny 2013 – obecnie
 • PPUZ w Nowym Targu, Instytut Medyczny, stanowisko asystent 2021-obecnie

Kursy, szkolenia, dodatkowe kwalifikacje

 • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Terapii rok 2010
 • Specjalizacja Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek 2022
 • Kurs specjalistyczny Leczenie ran 2014
 • Kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 2012; 2017
 • Kurs specjalistyczny Wykonanie konikopunkcji, odbarczenia odmy prężnej oraz wykonania dojścia doszpikowego rok 2012
 • Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego Program dla pielęgniarek i położnych 2011
 • Kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept Część I 2022
 • Kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne rok 2021
 • Szkolenie podstawowe uprawniające do dokonywania przetoczeń krwi i jej składników Rok 2012 szkolenie uzupełniające 2021
 • Szkolenie Prowadzenie dokumentacji pielęgniarskiej w świetle obowiązujących przepisów prawa 2023
 • Szkolenie z zakresu wdrożenia standardów akredytacyjnych 2015
 • Szkolenie wg Programu Komisji Europejskiej ETPOD w zakresie Podstaw Dawstwa Narządów

Dorobek naukowy

 • Sułek J., Uryga M., Cież-Piekarczyk N., POCD z perspektywy personelu medycznego i rodziny pacjenta. In: Zdravotnícke štúdie [online]. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2022, 14 (2), s. 37-40. ISSN 1337-723X. Dostupné na internete: https://doi.org/10.54937/zs.2022.14.2.37-40
 • Kosiński S, Wojtaszewicz R, Bryja M: Badanie bólu przez ratowników medycznych. Anestezjologia i ratownictwo 2013; 7:139-144
 • Kosiński S, Bryja M, Wojtaszewicz R, Górka A: Incidence, characteristics and management of pain in one operational area of medical emergency teams. Anaesthesiol Intensive Ther 2014; 46: XX-XX.

Udział w konferencjach

 • THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE; FAMILY – HEALTH – DISEASE 20.10.2022 Ružomberok Wiedza i postawy pacjentów placówek medycznych na terenie Podhala i Nowego Sącza wobec szczepienia przeciw COVID-19 Uryga Magdalena, Jolanta Sułek, Nina Cież-Pekarczyk
 • I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Inwestowanie w pielęgniarstwo i poszanowanie praw pielęgniarek – kontrowersje i wyzwania” 19 maja 2022 r. Głogów  Pielęgniarstwo zawodem prestiżowym – oczekiwania a rzeczywistość Uryga Magdalena, Kusper-Tokarczyk Justyna, , Cież Nina, Stasiowski Jacek
Shopping Basket