Ułatwienia dostępu

dr inż. Jolanta Gut

Stanowisko

wykładowca

Wykształcenie

  • Doktorat na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, dziedzina: inżynieria materiałowa; specjalność: materiały konstrukcyjne – 2010 r.
  • Jednolite studia magisterskie w dyscyplinie: inżynieria materiałowa na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej – 2000 r.

Doświadczenie

  • Od 2019 r. związana z Instytutem Technicznym Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.
Oryginalne opublikowane prace twórcze w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu światowym, będące na liście filadelfijskiej: J.Kazior, C.Janczur, T.Pieczonka, J.Płoszczak; Thermochemical treatments of Fe-Cr-Mo alloys Surface Coating Technology Ed. Elsevier vol.151-152. 2002. str. 333-337. Opublikowane prace w materiałach konferencyjnych o zasięgu światowym (Światowe Kongresy i Międzynarodowe Konferencje)
  1. J.Kazior, C.Janczur, T.Pieczonka, J.Płoszczak; Thermochemical treatments of Fe-Cr-Mo alloys Surface Coating Technology Ed. Elsevier vol.151-152. 2002. str. 333-337.
  2. T.Pieczonka, J. Kazior, J. Płoszczak, “Dimensional changes occurring during sintering of Astaloy CrM powder compacts with boron and carbon additions” Proc. Of European Congress & Exhibition on Powder Metallurgy, Nice, France, October, 22-24, 2001, Ed. EPMA, vol.1.2001. str. 310-315
  3. Kazior, T. Pieczonka, J.Płoszczak, M. Nykiel; Influence of sintering temperature on the mechanical properties of boron alloyed Astaloy CrM powders, Proc. of European Congress & Exhibition on Powder Metallurgy, Valencja, Spain, October, 19-22, 2003, Ed. EPMA, vol.1.2003, str. 281-287.
Opublikowane prace w ogólnopolskich recenzowanych czasopismach naukowych J.Kazior, J.Płoszczak, T.Pieczonka, M.Nykiel; Badania udarnosci spiekanych proszków Astaloy CrM, Inżynieria Materiałowa,Nr6,2003, str. 635-638 Opublikowane prace w krajowych materiałach konferencyjnych J.Płoszczak, J.Kazior; Badanie właściwości mechanicznych spiekanych proszków Astaloy CrM, XXX Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków-Ustroń 1-4.X.2002, vol.1. str.553-558.