Ułatwienia dostępu

dr Adam Mroczka

Stanowisko

starszy wykładowca

Wykształcenie

 • Stopień doktora nauk o kulturze fizycznej uzyskał po obronie rozprawy pt. Bioklimat Krakowa w kontekście zespołu termicznego na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
 • Ukończył studia magisterskie na kierunku geografia na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Problematyka badawcza: środowiskowe uwarunkowania turystyki i rekreacji, walory i atrakcyjność turystyczna, turystyka na obszarach chronionych, turystyka kwalifikowana a środowisko naturalne, agroturystyka, zagospodarowanie i rozwój zrównoważony w turystyce, klimat a człowiek i środowisko.

Doświadczenie zawodowe

 • W latach 2008-2012 Dyrektor Instytutu Turystyki i Rekreacji PPUZ.
 • Instruktor żeglarstwa PZŻ.
 • Instruktor narciarstwa zjazdowego PZN.
 • Sternik motorowodny.
 • Uprawia windsurfing i pływanie.
 • Uprawnienia „Organizatora turystyki” PTTK. „Audytor wewnętrzny” na przeprowadzanie audytów według norm ISO 9000 i ISO 14000 (ochrona środowiska).
 • Prowadził zajęcia dla studentów zagranicznych w ramach programu ERASMUS (AWF Kraków) i NRA.
 • Wieloletni współpracownik BP Oost Europa Reizen z Nijmegen (Holandia) i Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” z Krakowa (organizacja narciarskich i żeglarskich obozów szkoleniowych).
 • Członek komisji egzaminacyjnych na stopnie narciarskie i żeglarskie.
 • Pełnił funkcje KWŻ (Kierownika Wyszkolenia Żeglarskiego).
 • Członek kadry AWF kursów szkoleniowych w zakresie narciarstwa biegowego.
 • Absolwent warsztatów szkoleniowych „Funduszu Know-How” z Wielkiej Brytanii (rozwój zrównoważony).
 • Wziął udział w seminariach bolońskich (ocena programowa szkolnictwa wyższego) i regionalnych dla doradców zawodowych i szkolnych.
 • Zdał egzamin państwowy z języka angielskiego.

Nagrody

 • Laureat Nagrody Miasta Krakowa „W dziedzinie nauki i techniki” (1988).
 • Odznaczony „Srebrną Odznaką Miasta Krakowa”.
 • Odznaczony „Medalem Komisji Edukacji Narodowej”.

Publikacje (wybrane)

 • Zarys biometeorologii człowieka, 1992, skrypt.
 • Zmienność bioklimatu Krakowa, 1996, „Folia Geographica”.
 • Pokrywa śnieżna w Krakowie, Zakopanem i na Kasprowym Wierchu, 2001, „Zesz. ” AWF Kraków.
 • Tourist dispersion around a trail in Homole Gorge nature reserve, 2005, “Nature Conservation”.
 • Natężenie ruchu turystycznego w rezerwacie przyrody „Jaskinia Raj”, 2006, „Problemy Ekologii Krajobrazu”.
 • Nielegalna dyspersja turystów – problem parków narodowych i rezerwatów przyrody w Polsce, 2010, „Folia Turistica”.
 • Positives and negatives of coexistence of two networks: the Nature 2000 and the biosphere reserves in Poland, 2011, Komitet Narodowy UNESCO-MaB przy Prezydium PAN.
 • Postrzeganie rozwoju turystyki w oparciu o ostoje Natura 2000 w wybranych gminach Podhala, 2013, „Studia i Materiały CEP-L”.
 • Threats related to tourism and recreation in Natura 2000 areas, based on the analysis of the standard data forms (SDF) from the Alpine Bioregion of Slovakia, 2014, “Eco.Mont, Journal on Protected Mountain Areas Research”.
 • Problemy rozwoju turystyki rowerowej na przykładzie gminy Krzeszowice, 2016, Krakowska Akad. im. A. Frycza Modrzewskiego.