mgr Monika Jakobiszyn
Centrum Badań Naukowych i Wydawnictw
p. 236 (budynek „Gorce”)
e-mail: wydawnictwo@ans-nt.edu.pl, nauka@ans-nt.edu.pl
tel. (18) 26-10-700 wew.236

HomeNaukaPublikacje

Uczelnia

Publikacje

Organizacja działalności wydawniczej

Działalność wydawnicza Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu obejmuje publikowanie i dystrybucję monografii, podręczników, skryptów, czasopism, materiałów pokonferencyjnych, zeszytów naukowych oraz innego typu prac o charakterze naukowym, informacyjnym i okolicznościowym.

Wszystkich zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt z Centrum Badań Naukowych i Wydawnictw, a także o zapoznanie się z Regulaminem działalności wydawniczej Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu.

Do pobrania:

Regulamin działalności wydawniczej

Wniosek wydawniczy

Wymogi redakcyjne

Ankieta autorska

Oświadczenie autora

Zasady etyki publikacyjnej 

Procedura recenzowania

Formularz recenzji

Skład Kolegium Redakcyjnego Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu:

Przewodniczący:

 • dr hab. Paweł Bielawski – przedstawiciel Instytutu Ekonomii, Zarządzania i Informatyki,

Członkowie:

 • dr hab. Anna Mlekodaj, prof. uczelni – przedstawiciel Instytutu Nauk Humanistycznych i Turystyki,
 • dr Wioletta Bień – przedstawiciel Instytutu Finansów,
 • dr inż. Zbigniew Małodobry – przedstawiciel Instytutu Nauk Społecznych,
 • dr Michał Niewiadomski – przedstawiciel Podhalańskiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych,
 • dr inż. arch. Krystyna Styrna-Bartkowicz – przedstawiciel Instytutu Technicznego,
 • dr Halina Romualda Zięba – przedstawiciel Instytutu Zdrowia,
 • mgr Maria Półtorak – przedstawiciel Instytutu Medycznego,
 • mgr Monika Jakobiszyn – przedstawiciel Centrum Badań Naukowych i Wydawnictw
Recenzenci:
 • prof. dr hab. Kazimierz Baran
 • prof. dr hab. Julian Dybiec
 • prof. dr hab. Krystyna Heska-Kwaśniewicz
 • prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk
 • prof. dr hab. Krystyna Kleszczowa
 • prof. dr hab. inż. arch. Konrad Kucza-Kuczyński
 • prof. dr hab. inż. arch. J. Krzysztof Lenartowicz
 • prof. dr hab. Jacek Lewandowski
 • prof. dr hab. Anna Malicka-Kleparska
 • prof. dr hab. Sławomir Mazur
 • prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas
 • prof. dr hab. Henryk Skorowski
 • prof. dr hab. Krystyna Slany
 • prof. dr hab. Piotr Ruszkiewicz
 • prof. dr hab. Bogdan Walczak
 • dr hab. Wiesław Alejziak
 • dr hab. Janusz Bielski
 • dr hab. Marta Bolińska
 • dr hab. Grzegorz Grzybek
 • dr hab. Tomasz Halski
 • dr hab. Jarosław Jaszczur-Nowicki
 • dr hab. Adam Jurczak
 • dr hab. inż arch. Jan Kurek
 • dr hab. Krzysztof Kaganek
 • dr hab. Henryk Noga
 • dr hab. Wanda Pilch
 • dr hab. Maria Piotrowska
 • dr hab. Dariusz Rolnik
 • dr hab. Michał Spieszny
 • dr hab. Dorota Werbińska
 • dr inż arch. Anna Sikora