Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się!

Biuro Projektu

pokój 342
tel. (18) 26-10-717
ih@ppuz.edu.pl

HomeNaukaProjektyProjekty unijneProgram praktyk zawodowych fil...

Uczelnia

Program praktyk zawodowych filologia angielska

plakat unia

Projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.01.00-00-P002/15

Projekt ma na celu wypracowanie jednolitego systemu prowadzenia sześciomiesięcznych praktyk zawodowych, który jest możliwy tylko w ścisłej współpracy z pracodawcami oraz władzami regionalnymi i samorządowymi. Wypracowanie wzorcowego systemu praktyk zawodowych we wszystkich polskich publicznych uczelniach zawodowych doprowadzi do wzmocnienia kompetencji zawodowych absolwentów tych szkół wyższych, dostosowanych do lokalnych rynków pracy w rejonach działania uczelni.

Projekt skierowany jest do studentów kierunku filologia spec. filologia angielska nauczycielska i tłumaczeniowa, którzy w ramach działań uczelni wspartych z EFS, podniosą swoje kompetencje zawodowe i tym samym podniosą szanse na uzyskanie zatrudnienia w wyuczonym zawodzie na lokalnych rynkach pracy. Projekt daje możliwość ściślejszego powiązania studiów ze środowiskiem pracy. Dzięki temu studenci będą lepiej przygotowywani do wejścia na rynek pracy, uczelnia zaś poszerzy współpracę ze szkołami i przedsiębiorstwami, również w wymiarze dydaktycznym. Tym samym pracodawcom łatwiej będzie dotrzeć do studentów z ofertami praktyk i wpływać na kształt studiów.

Biuro projektu

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ
budynek Gorce
pokój 323

Kierownik Projektu    

mgr Ewa Papierz-Łapsa
ewa.papierz@ppwsz.edu.pl

Koordynator Projektu  

mgr Marcin Dąbkiewicz

Sekretariat 

Małgorzata Gozdyra
ih@ppuz.edu.pl
tel. (18) 26-10-717

Ogłoszenia
  • Trwa rekrutacja UZUPEŁNIAJĄCA III do projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” na specjalności FILOLOGIA ANGIELSKA TŁUMACZENIOWA – 07.05-14.05.2019 r.
  • Trwa rekrutacja UZUPEŁNIAJĄCA II do projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” na specjalności FILOLOGIA ANGIELSKA TŁUMACZENIOWA – 11.01-18.01.2019 r.
  • Trwa rekrutacja UZUPEŁNIAJĄCA do projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” na specjalności FILOLOGIA ANGIELSKA TŁUMACZENIOWA – 26.11-03.12.2018 r.
Rekrutacja studentów/praktykantów

Wyniki pierwszej rekrutacji (nabór 19-23.11.2018)

Lista rankingowa studentów/praktykantów

Wyniki rekrutacji uzupełniającej (nabór 26.11-03.12.2018)

Lista rankingowa studentów/praktykantów

Dokumenty do pobrania

Ogłoszenie o rekrutacji – rekrutacja uzupełniająca 26.11-03.12.2018

Ogłoszenie o rekrutacji

Regulamin praktyk 

Załącznik 1: Arkusz Pilotażowej Praktyki Zawodowej (Arkusz PPZ)

Załącznik 2: Karta pracy praktykanta – praktyka pilotażowapraktyka kursowa

Załącznik 3: Szczegółowy program pilotażowej praktyki zawodowej spec. nauczycielskaspec. tłumaczeniowa

Załącznik 4: Szczegółowy harmonogram pilotażowej praktyki zawodowej

Załącznik 5: Dziennik pilotażowej praktyki zawodowej (pierwsza stronaopis czynności)

Załącznik 6: Sprawozdanie z pilotażowej praktyki zawodowej

Załącznik 7: Protokół zaliczenia pilotażowej praktyki zawodowej

Załącznik 8: Ocena pilotażowej praktyki zawodowej

Regulamin rekrutacji studentów/praktykantów

Regulamin przyznawania świadczeń materialnych

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania świadczeń materialnych

Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń materialnych

Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania świadczeń materialnych

Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania świadczeń materialnych

Do zał. nr 4: Zwrot kosztów dojazdu

Do zał. nr 4: Zwrot kosztów zakwaterowania

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania świadczeń materialnych

Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania świadczeń materialnych

Deklaracja studenta Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

Umowa uczestnictwa w projekcie