Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się!

Centrum Projektów

(18) 26-10-701
centrum.projektow@ppuz.edu.pl

HomeNaukaProjektyProjekty unijnePPUZ w Nowym Targu uczelnią be...

Uczelnia

PPUZ w Nowym Targu uczelnią bez barier

unia

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu realizuje projekt pod tytułem ,,PPUZ w Nowym Targu uczelnią bez barier” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Numer projektu: POWR.03.05.00-00-A065/21. Nr umowy o dofinansowanie: POWR.03.05.00-00-A065/21-00

Opis projektu

Cel projektu: Celem projektu jest wzrost dostępności Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, wsparcie zmian organizacyjnych w Uczelni oraz podniesienie kompetencji kadry.

Okres realizacji projektu: 01.11.2021 r. – 31.10.2023 r.

Finansowanie projektu:

Łączna wartość Projektu 4 077 495,14 zł

Kwota dofinansowania 3 955 170,26 zł, w tym:
środki europejskie 3 436 512,90 zł
środki z dotacji celowej 518 657,36 zł

Wkład własny Uczelni 122 324,88 zł

Główne działania

Obszar 1 – Struktura organizacyjna – wsparcie zmian organizacyjnych w Uczelni;

Obszar 2 – Architektura – zwiększenie dostępności architektonicznej i komunikacyjnej w Uczelni;

Obszar 3 – Technologie wspierające – wdrożenie informatycznych narzędzi i rozwiązań w Uczelni;

Obszar 4 – Procedury – opracowanie i wdrożenie procedur na Uczelni mających na celu zwiększenie jakości i zakresu działań realizowanych przez Uczelnię;

Obszar 5 – Rodzaje wsparcia edukacyjnego – wprowadzenie do programów studiów na Uczelni modyfikacji wyrównujących szanse studentów z niepełnosprawnościami;

Obszar 6 – Szkolenia podnoszące świadomość niepełnosprawności – realizacja szkoleń z zakresu niepełnosprawności wśród kadry zarządzającej, dydaktycznej oraz administracyjnej.

Biuro projektu

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ
pokój 223 a

 

Kierownik Projektu – dr Bianka Godlewska – Dzioboń

Zastępca Kierownika Projektu – dr Marcin Surówka

Koordynator Projektu – mgr inż. Patrycja Zając

Sekretariat – mgr Katarzyna Wysocka

 

Dane kontaktowe:

adres e-mail: bon@ppuz.edu.pl
tel. (18) 26-10-702

Biuro projektu mieści się w budynku przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (obiekt wyposażony w windę, podjazd, miejsca parkingowe, łazienki itp.)

Usługi wsparcia logopedycznego, doradztwa zawodowego oraz wsparcia zdrowia psychicznego są świadczone w budynku „Tatry” – T.3.26.

Plakat

Wsparcie logopedyczne

HARMONOGRAM CZASU PRACY

Wykonywania usługi w zakresie wsparcia logopedycznego dla osób (studentów PPUZ w Nowym Targu) z niepełnosprawnością świadczonej w ramach projektu pn. „PPUZ w Nowym Targu uczelnią bez barier” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Nr umowy o dofinansowanie projektu: POWR.03.05.00-00-A065/21-00

mgr Natalia Landowska
(imię i nazwisko wykonawcy)

1.04.2023 r. – 30.04.2023 r.
(okres)

      DATA

GODZINY PRACY

od        do

LICZBA GODZIN

01.04.2023

 

 

 

02.04.2023

 

 

 

03.04.2023

 

 

 

04.04.2023

 

 

 

05.04.2023

 

 

 

06.04.2023

13.00

16.30

3,5

07.04.2023

 

 

 

08.04.2023

 

 

 

09.04.2023

 

 

 

10.04.2023

 

 

 

11.04.2023

8.00

11:30

3,5

12.04.2023

 

 

 

13.04.2023

 

 

 

14.04.2023

 

 

 

15.04.2023

 

 

 

16.04.2023

 

 

 

17.04.2023

 

 

 

18.04.2023

 

 

 

19.04.2023

 

 

 

20.04.2023

 

 

 

21.04.2023

11.00

14.30

3,5

22.04.2023

 

 

 

23.04.2023

 

 

 

24.04.2023

13.00

16.30

3,5

25.04.2023

 

 

 

26.04.2023

 

 

 

27.04.2023

 

 

 

28.04.2023

 

 

 

29.04.2023

 

 

 

30.04.2023

 

 

 

31.04.2023

 

 

 

 

Doradca zawodowy

HARMONOGRAM CZASU PRACY

Wykonywania usługi w zakresie doradztwa zawodowego dla osób (studentów PPUZ w Nowym Targu) z niepełnosprawnością świadczonej w ramach projektu pn. „PPUZ w Nowym Targu uczelnią bez barier” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Nr umowy o dofinansowanie projektu: POWR.03.05.00-00-A065/21-00

mgr Danuta Twaróg
(imię i nazwisko wykonawcy)

1.04.2023 r. – 30.04.2023 r.
(okres)

      DATA

GODZINY PRACY

od        do

LICZBA GODZIN

01.04.2023

 

 

 

02.04.2023

 

 

 

03.04.2023

 

 

 

04.04.2023

16.00

18.00

2

05.04.2023

15.30

16.30

1

06.04.2023

 

 

 

07.04.2023

 

 

 

08.04.2023

 

 

 

09.04.2023

 

 

 

10.04.2023

 

 

 

11.04.2023

 

 

 

12.04.2023

15.30

18.30

3

13.04.2023

15.00

18.00

3

14.04.2023

 

 

 

15.04.2023

 

 

 

16.04.2023

 

 

 

17.04.2023

 

 

 

18.04.2023

 

 

 

19.04.2023

15.30

18.30

3

20.04.2023

 

 

 

21.04.2023

 

 

 

22.04.2023

 

 

 

23.04.2023

 

 

 

24.04.2023

15.00

19.00

4

25.04.2023

16.00

18.00

2

26.04.2023

 

 

 

27.04.2023

 

 

 

28.04.2023

14.30

18.30

4

29.04.2023

 

 

 

30.04.2023

 

 

 

31.04.2023

 

 

 

 

 

Wsparcie zdrowia psychicznego

HARMONOGRAM CZASU PRACY

Wykonywania usługi w zakresie wsparcia zdrowia psychicznego
dla osób (studentów PPUZ w Nowym Targu) z niepełnosprawnością

Świadczonej w ramach projektu pn. „PPUZ w Nowym Targu uczelnią bez barier” współfinansowanego
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Nr umowy o dofinansowanie projektu: POWR.03.05.00-00-A065/21-00

mgr Marzena Bandyk
(imię i nazwisko wykonawcy)

1.04.2023 r. – 30.04.2023 r.
(okres)

      DATA

GODZINY PRACY

od        do

LICZBA GODZIN

01.04.2023

 

 

 

02.04.2023

 

 

 

03.04.2023

 

 

 

04.04.2023

 

 

 

05.04.2023

 

 

 

06.04.2023

 

 

 

07.04.2023

 

 

 

08.04.2023

 

 

 

09.04.2023

 

 

 

10.04.2023

 

 

 

11.04.2023

 

 

 

12.04.2023

 

 

 

13.04.2023

 

 

 

14.04.2023

 

 

 

15.04.2023

 

 

 

16.04.2023

 

 

 

17.04.2023

 

 

 

18.04.2023

7.00

12

5

19.04.2023

 

 

 

20.04.2023

8.00

12:00

4

21.04.2023

 

 

 

22.04.2023

 

 

 

23.04.2023

 

 

 

24.04.2023

8.00

12:00

4

25.04.2023

7.00

12

5

26.04.2023

8.00

12:00

4

27.04.2023

8.00

16:00

8

28.04.2023

 

 

 

29.04.2023

 

 

 

30.04.2023

 

 

 

31.04.2023

 

 

 

Tłumacz polskiego języka migowego

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu  uruchomiła usługę tłumacza polskiego języka migowego w ramach Projektu ,„PPUZ w Nowym Targu uczelnią bez barier” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Nr umowy o dofinansowanie projektu: POWR.03.05.00-00-A065/21-00

Połączenie z tłumaczem

Jak zadzwonić? – instrukcja

Szkolenia dla kadry PPUZ w Nowym Targu z zakresu dostępności dla OzN

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu w ramach Projektu pn.„PPUZ w Nowym Targu uczelnią bez barier” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-202 Nr umowy o dofinansowanie projektu: POWR.03.05.00-00-A065/21-00 realizuje szkolenia dla kadry Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z zakresu dostępności dla OzN.

Szkolenia skierowane są do kadry zarządzającej, administracyjnej i dydaktycznej Uczelni.

Rekrutacja pracowników na szkolenia prowadzona jest w Biurze Projektu – p. 223 a, 226 Budynek Gorce