Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się!

Uczelnia

Fizjoterapia

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Fizjoterapia to medyczny kierunek związany z leczeniem lub łagodzeniem skutków (i następstw) choroby oraz przywracaniem sprawności człowieka. Program studiów stworzony jest na podstawie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty oraz ministerialnych standardów kształcenia. Zajęcia praktyczne oraz teoretyczne prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę specjalistów z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Sale wykładowe i pracownie wyposażone są w nowoczesny sprzęt do nauki zawodu (z zakresu: kinezyterapii, fizykoterapii, masażu, diagnostyki postawy ciała i wielu innych). Duża część zajęć oraz wszystkie praktyki zawodowe realizowane są w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, w nowoczesnych podmiotach leczniczych w regionie (m.in. w Nowym Targu, Zakopanem, Rabce Zdroju).

Oferujemy kształcenie na jednolitych studiach magisterskich. Są to studia o profilu praktycznym. Oznacza to, że ponad połowa zajęć w toku studiów to zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne. Studia na kierunku fizjoterapia organizowane są w trybie stacjonarnym (dziennym).

Studenci fizjoterapii mogą działać w Studenckim Kole Naukowym „FIZJOMASTER” i Studenckim Kole Naukowym „AKSON”. Celem obu organizacji jest stworzenie forum dyskusyjnego, umożliwienie studentom rozwoju naukowego oraz stworzenie warunków do prowadzenia badań i promowania ich wyników podczas studenckich konferencji.

Absolwent może ubiegać się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie).

Dlaczego studia w PPUZ?

 • Będziesz studiował w regionalnej uczelni kultywującej tradycję.
 • Otrzymasz stosowne wsparcie administracyjne oraz finansowe.
 • Będziesz mógł rozwijać swoje zainteresowania i pasje w akademickim zespole sportowym, uczelnianym zespole góralskim lub kołach naukowych.
 • Poznasz nowych ludzi i nawiążesz nowe przyjaźnie.

Dlaczego fizjoterapia?

 • Wiedzę i umiejętności przekażą Ci doświadczeni fizjoterapeuci.
 • Poznasz wiele metod potrzebnych do pracy z pacjentami.
 • Nauczysz się korzystać z niezbędnych urządzeń.
 • Zapoznasz się z zasadami pracy obowiązującymi w zawodzie fizjoterapeuty.
 • Zdobędziesz podstawy kliniczne dzięki zajęciom praktycznym i praktykom zawodowym.
 • I wiele, wiele więcej.

Zobaczcie, co o kierunku fizjoterapia mówią nasi absolwenci:

Mateusz Cyrwus – wzór godny naśladowania

Dlaczego warto?

Wszystko, co musisz wiedzieć

Perspektywy zawodowe

Wszystko, co musisz wiedzieć

Praca fizjoterapeuty to niezwykle interesujący zawód, który wymaga specjalistycznej wiedzy i unikalnych umiejętności. Ta profesja daje poczucie zadowolenia oraz ogromną satysfakcję. Nowoczesny fizjoterapeuta to wykwalifikowany specjalista zajmujący się leczeniem, jak również i profilaktyką.

Ukończenie tego kierunku umożliwia absolwentom zatrudnienie w: szpitalach klinicznych, wojewódzkich, miejskich i uzdrowiskowych; gabinetach fizjoterapeutycznych; uzdrowiskach i sanatoriach rehabilitacyjnych; ośrodkach rehabilitacyjnych; specjalistycznych ośrodkach szkoleniowo-rehabilitacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych; hospicjach; domach opieki społecznej; przychodniach sportowo-lekarskich i klubach sportowych; placówkach prowadzących działalność w zakresie sportu niepełnosprawnych; gabinetach odnowy biologicznej; Spa Wellness, gabinetach masażu; własnej praktyce zawodowej.

Absolwent kierunku fizjoterapia posiada wiedzę, umiejętności niezbędne m.in. do diagnostyki funkcjonalnej, planowania i kontrolowania efektywności rehabilitacji, a także podejmowania współpracy z lekarzami oraz całym zespołem rehabilitacyjnym w celu osiągnięcia jak najlepszych rezultatów procesu usprawniania pacjenta.

Ponadto absolwenci mogą kontynuować naukę w ramach kursów, szkoleń oraz studiów podyplomowych; ukończyć specjalizację z fizjoterapii; kontynuować edukację na studiach III stopnia (doktoranckich).

Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź nasz fanpage na Facebooku – Fizjoterapia PPUZ w Nowym Targu.

Zapraszamy Cię serdecznie.

casual-young-smiling-smart-woman-student-headphones-satisfied-with-learning-foreign-language-female-making-notes-notebook-during-watching-webinar-video-courses-online-eduation_compressed
Nauczyciele akademiccy

Zajęcia zarówno praktyczne, jak i teoretyczne, prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę specjalistów z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

Wykształcenie

 • Od 2009 r. profesor nadzwyczajny.
 • W 2009 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej w Uniwersytecie Technicznym w Koszycach.
 • W 2004 r. uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej na podstawie rozprawy „Wysklepienie stóp i budowa somatyczna a zdolności motoryczne młodzieży w okresie pokwitania” w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
 • W 1991 r. ukończył studia magisterskie na kierunku rehabilitacja ruchowa w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
 • W 1987 r. ukończył studia magisterskie na kierunku rekreacja ruchowa w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
Doświadczenie zawodowe
 • W latach 1996-2010 wykładowca na kierunku wychowanie fizyczne Politechniki Radomskiej.
 • W latach 2009-2012 wykładowca na kierunku zdrowie publiczne Radomskiej Szkoły Wyższej.
 • Od 2004 r. związany z Podhalańską Państwową Uczelnią Zawodową, od 2009 r. profesor nadzwyczajny, w  2015 r. został Dyrektorem Instytutu Nauk o Zdrowiu.
 • Od 2009 r. wykładowca, a od 2011 roku profesor nadzwyczajny oraz Kierownik Zakładu Odnowy Biologicznej i Korekcji Wad Postawy Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
 • Promotor około 300 prac licencjackich i magisterskich.
 • Promotor 5 rozpraw doktorskich.
 • Recenzent 15 rozprawach doktorskich.
 • Recenzent 18 monografii i książek.
 • Profesor honorowy polskich i zagranicznych uczelni.

Działalność naukowo-badawczą można podzielić na cztery kategorie:

 • Pierwsza dotyczy odnowy biologicznej ukierunkowanej na masaż, terapię manualną i nowoczesne formy regeneracji organizmu.
 • Drugi obszar dotyczy wad postawy i jej korekcji: stóp, kolan, miednicy oraz kręgosłupa
  w trzech płaszczyznach. Badania obejmowały zarówno dzieci jak i seniorów.
 • Trzeci obszar badań obejmuje szeroko rozumianą profilaktykę zdrowia i przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym.
 • Czwarty obszar zainteresowań badawczych skoncentrowany jest wokół problematyki dotyczącej zależności pomiędzy aktywnością fizyczną w formie rekreacyjno-zdrowotnej a szeroko pojętym bezpieczeństwem.
Najważniejsze kierunki obserwacji i dociekań badawczych dotyczą m.in.:

– terapeutycznych mikrosystemów ludzkiego ciała,

– profilaktyki zdrowia wobec zagrożeń cywilizacyjnych,

– terapii manualnej,

– wyzwań ekstremalnych w sporcie i granic wytrzymałości człowieka,

– podłoża biologiczne oraz kształtowanie i ocena ruchów człowieka,

– drenażu limfatycznego w terapii obrzękowej, kosmetyce i odnowie biologicznej,

– aktywność ruchowej w okresie starzenia jako elementu profilaktyki zdrowotnej,

– zdrowia w ujęciu holistycznym,

– doboru zabiegów odnowy biologicznej po wysiłku fizycznym i ich wpływu na organizm,

– wad postawy ciała i ich korekcji u dzieci i młodzieży,

– teoretycznych i praktycznych podstaw pomiaru sprawności motorycznej,

– czynników determinujących efektywność szkolenia sportowego w sportach walki,

– stylu życia, szczególnie w zakresie poziomu i form realizowanej aktywności fizycznej,

– poznania uwarunkowań sprawności fizycznej badanej w konwencji zdrowia (health-related

  fitness),

– zwiększenia efektywności, podniesienia jakości oraz wdrażania nowych form odnowy

biologicznej,

– zależności pomiędzy aktywnością fizyczną w formie rekreacyjno-zdrowotnej i szeroko

pojętym bezpieczeństwem.

Nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi – 15.09.2011 r.

Medal Komisji Edukacji Narodowej – 29.08.2011 r.

Złota Honorowa Odznaka WOPR – 27.11.2012 r.

 

Wykształcenie

 • W 2023 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego.
 • W 2009 r. uzyskała stopień doktora nauk o kulturze fizycznej; temat pracy doktorskiej: Zmiany parametrów chodu w grupie osób z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego przed i po artroplastyce stawu w oparciu o trójwymiarową analizę ruchu.
 • W 2007 r. uzyskała tytuł magistra wychowania fizycznego na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie; temat pracy magisterskiej: Zmiany energii potencjalnej ruchów środka ciężkości a wartości parametrów czasowo-przestrzennych chodu z naturalną prędkością.
 • W 2005 uzyskała tytuł magistra fizjoterapii na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie; temat pracy magisterskiej: Dysfunkcje stawu kolanowego w trakcie chodu z naturalną prędkością po resekcji łękotki i ich projekcja na staw biodrowy i skokowy.

Doświadczenie zawodowe

 • 2009-obecnie – adiunkt dydaktyczny, Zakład Rehabilitacji w Traumatologii, Wydział Rehabilitacji Ruchowej, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie,
 • 2009-obecnie – starszy wykładowca, Kierunek Fizjoterapia, Instytut Zdrowia, Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu, a także opiekun praktyk, członek Rady Bibliotecznej, członek Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz Komisji ds. Jakości Kształcenia.
 • 2010-2018 – wykładowca kierunek fizjoterapia, Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia,
 • 2014-16 – wykładowca, Jagiellonian University Medical College, Faculty of Medicine,
 • 2010-2012 – wykładowca kierunek fizjoterapia, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej,
 • 2007-2009 – nauczyciel wychowania fizycznego, Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 3 w Krakowie,
 • 2007-2008 – fizjoterapeuta, Krakowski Ośrodek Diagnostyki Kręgosłupa.

Staże

 1. Staż szkoleniowy LLP-Erasmus Programme for Staff Training Mobility na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Karola w Pradze, Czechy, 3-8.03.2013 r.
 2. Staż naukowy w Centre for Musculoskeletal Research Griffith University Gold Coast, Australia, 1.07.2014-31.01.2015 r.
 3. Staż szkoleniowy Erasmus + Programme for Staff Mobility For Teaching, Degree Course in Physiotherapy, School of Human Health Sciences University of Florence, Italy 26.04-2.05.2016 r.

Kursy, szkolenia, specjalizacje

 • 2009 – Kinesiology taping.
 • 2015 – Analiza radiologiczna w ortopedii i traumatologii narządu ruchu.
 • 2016 – Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego – kurs intensywny.
 • 2016 – Stopa i staw skokowy – poziom podstawowy.
 • 2016 – Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach obręczy barkowej – kurs intensywny.
 • 2020 – Postępowanie fizjoterapeutyczne w chorobie zwyrodnieniowej stawów.
 • 2020 – Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii.
 • 2020 – Ocena funkcjonalna i prowadzenie dokumentacji medycznej dla pacjentów w wieku rozwojowym (0-7 lat).
 • 2020 – Postępowanie fizjoterapeutyczne w terapii blizn.
 • 2020 – Sprawdzone protokoły postępowania po urazach kończyny górnej.
 • Rehabilitacja po zabiegach ortopedycznych – Kończyna dolna.
 • 2021 – Praca z tkanką łączną w terapii blizn.
 • 2021 – Biodro – staw życia.

 

Wykształcenie

 • doktor nauk o zdrowiu, Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie;
 • magister rehabilitacji, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Doświadczenie

 • Wykładowca w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu (od ponad 11 lat). W tym czasie brał udział w wielu kursach i szkoleniach zawodowych m. in.:
 • szkolenie w zakresie fizjoterapii i rehabilitacji chorych po leczeniu operacyjnym z powodu nowotworów w Klinice Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie, Kraków;
 • szkolenie „Opieka geriatryczna i paliatywna osób starszych i niepełnosprawnych” prowadzone pod auspicjami Międzynarodowego Instytutu Fizjoterapii i Zdrowia, Nowy Targ;
 • szkolenie z zakresu asekuracji i technik przenoszenia osób niepełnosprawnych, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, Kraków;
 • kurs (podstawowy i rozszerzony KT1 i KT2) kinesiotapingu organizowany przez KINESIO UNIVERSITY, Kraków;
 • kurs Trenera Sportu Osób Niepełnosprawnych;
 • kurs Tutora Akademickiego.

Osiągnięcia

 • Brał czynny udział w wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych.
 • Publikował artykuły naukowe w recenzowanych i punktowanych czasopismach.
 • Wielokrotnie otrzymywał nagrody Rektora PPUZ (PPWSZ) za działalność organizacyjną.

Wykształcenie

 • W 2017 r. uzyskała stopień doktora nauk o kulturze fizycznej na Wydziale Wychowania Fizycznego AWF w Krakowie.
 • W 2003 r.  uzyskała tytuł magistra fizjoterapii na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej AWF w Katowicach,
 • w 1999 r. ukończyła Wydział Fizjoterapii w Medycznym Studium Zawodowym w Rabce–Zdroju na kierunku technik fizjoterapii.
Doświadczenie zawodowe
 • W latach 2000-2003 była związana ze Szpitalem Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym w Rabce-Zdroju.
 • W latach 2002-2004 pracowała w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce–Zdroju na stanowisku asystenta w Zakładzie Rehabilitacji.
 • W latach 2004-2017 pracowała, a następnie była kierownikiem rehabilitacji w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Rabie Wyżnej.
 • Od 2008 r. jest związana z Podhalańską Państwową Uczelnią Zawodową w Nowym Targu, gdzie wykłada na kierunku fizjoterapia i kosmetologia.
 • Brała udział w ponad 25 certyfikowanych kursach i szkoleniach zawodowych.
Najważniejsze osiągnięcia
 • Brała czynny udział w licznych międzynarodowych krajowych i zagranicznych konferencjach (Polska – 8;  Słowacja – 7; Litwa – 3 ; Słowenia – 2).
 • Prowadziła szkolenia specjalizacyjne w dziedzinie rehabilitacji geriatrycznej.
 • Prowadziła zajęcia dla seniorów realizowane w ramach projektu socjalnego.
 • Była przewodniczącą międzynarodowych konferencji naukowych dla pracowników akademickich oraz studentów.
 • Promotor prac magisterskich na kierunku fizjoterapia.
 • Publikuje artykuły naukowe w recenzowanych i punktowanych czasopismach.

Wykształcenie

 • W 2008 uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej na Wydziale Wychowania Fizycznego AWF w Krakowie.
 • W 2001 r. uzyskał tytuł magistra fizjoterapii na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie.
 • W 1994 r. uzyskał tytuł technika fizjoterapii na Wydziale Fizjoterapii Medycznej Studium Zawodowego w Rabce-Zdroju.
Doświadczenie
 • W latach 1997-2010 pracował w Śląskim Centrum Rehabilitacyjno Uzdrowiskowym w Rabce-Zdroju na stanowisku asystenta rehabilitacji.
 • Od 2009 r. związany z kierunkiem fizjoterapia w PPUZ.
 • Założyciel i kierownik Laboratorium Wad Postawy „Reha-Top”, działającej od 2001 r.
 • Autor i współautor wielu artykułów naukowych z zakresu fizjoterapii, w tym również z Impact Factor.
 • Od października 2020 r. pełni funkcję Dyrektora Instytutu Zdrowia PPUZ.
 • Członek Rady Instytutu Zdrowia w PPUZ.
 • Szkolenia (ostatnie 5 lat):

2021 – Płaskostopie – podejście lokalne i globalne, Kraków

2021 – Skoliozy i wady postawy – osteopatyczne spojrzenie, Kraków

2020 – Metody aktywne w pracy ze studentem. Podnoszenie umiejętności dydaktycznych nauczycieli akademickich,  Nowy Targ

2019 – Spiral stabilization of the spine method, Praga

2019 – kurs certyfikujący Szkoły Tutorów Akademickich, Nowy Targ

2018 – Staw biodrowy – osteopatyczne strategie terapii, Kraków

2018 – Koncepcja McConnel narzędzia pracy fizjoterapeuty, Opole

2018 – Funkcjonalna terapia trzewi, Opole

2017 – Taping Rehabilitacyjny, Rzeszów

2017 – Wybrane elementy diagnostyki i terapii narządu ruchu wg schematów osteopatii funkcjonalnej, Opole

2017 – Holistyczne podejście do rehabilitacji sportowców. Osteopatia – Terapia manualna – Fizykoterapia, Opole

2017 – Miednica – kluczowy obszar pracy z pacjentem, Kraków

2017 – Spiral Stabilization of the Spine, Praga

2017 – Diagnostyka obrazowa w praktyce fizjoterapeuty, Warszawa

2016 – Spiralna Stabilizacja Kręgosłupa – Skolioza , Praga

2016 – Kurs A+ B spiral Stabilization of the Spine, SPS Method, Praga

2016 – Forum Praktyków  Skoliozy – Gorsety, Warszawa

mężczyzna

dr Dawid Mucha

wykładowca

Wykształcenie

 • Stopień doktora nauk o kulturze fizycznej uzyskał w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie po obronie (z wyróżnieniem) rozprawy pt. ,,Wybrane elementy postawy ciała a poziom wydolności fizycznej kobiet i mężczyzn”.
 • Tytuł magistra fizjoterapii (specjalność: odnowa biologiczna) uzyskał w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
 • Tytuł magistra wychowania fizycznego i sportu (specjalność: menedżer sportu) uzyskał w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Doświadczenie

 • Udział oraz wyróżnienia w kilkunastu konferencjach naukowych o zasięgu międzynarodowym i krajowym.
 • Autor i współautor wielu publikacji w czasopismach naukowych polskich i zagranicznych.
 • Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii (PTF) – oddział Małopolska.
 • Uczestnik programu Erasmus.
 • Zdobywca grantów.

Wykształcenie

 • W 2015 r. uzyskała stopień doktora nauk o  kulturze fizycznej.
 • W 1991 r. zdobyła tytuł magistra rehabilitacji ruchowej.
 • W 1987 r. zdobyła tytuł magistra rekreacji ruchowej.
 • W 2021 r. ukończyła studia podyplomowe – żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie.
 • W 1994 r. ukończyła studia podyplomowe – korekcja wad postawy.

Doświadczenie zawodowe

 • Uczestniczyła czynnie w kilkunastu konferencjach krajowych i zagranicznych.
 • Przez ponad trzydzieści lat pracowała w obszarze profilaktyki zdrowia i korekcji wad postawy dzieci i młodzieży.
 • Prowadzi zajęcia praktyczne oraz teoretyczne w PPUZ w Nowym Targu.
 • Ukończyła  szkolenia z wielu metod terapeutycznych.
 • W obszarze szeroko pojmowanego zdrowia współpracuje z kilkoma ośrodkami w kraju i zagranicą.
 • Badania naukowe ukierunkowała na postawę ciała, korekcję wad postawy, promocję zdrowia
  i odnowę biologiczną.
 • Została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi.

Wykształcenie

 • Doktor nauk o kulturze fizycznej, tytuł uzyskany w Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Rozprawa pt. „ Wpływ indywidualnie dozowanego wysiłku fizycznego na wydolność fizyczną chorych na mukowiscydozę”.
 • Magister wychowania fizycznego, specjalność odnowa biologiczna, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku.
 • Studia licencjackie na kierunku fizjoterapia, Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia.

Doświadczenie

 • Od początku pracy zawodowej (1993 r.) związany z Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc OT w Rabce-Zdroju, gdzie pełnił funkcje Asystenta w Klinice Bronchologii i Mukowiscydozy, Kierownika Zakładu Rehabilitacji, Adiunkta Instytutu oraz Asystenta w Zakładzie Fizjopatologii Układu Oddechowego IGiChP. Od roku 2002 związany z kierunkiem fizjoterapia w PPUZ w Nowym Targu na stanowisku wykładowcy oraz starszego wykładowcy, adiunkta w Katedrze Nauk o Zdrowiu PPUZ. W ramach pracy w PPUZ pełnił m.in. funkcje opiekuna praktyk zawodowych, członka Rady Instytutu Zdrowia, członka Komisji ds. Etyki oraz Jakości Kształcenia.
 • Główny obszar zainteresowań stanowi: postępowanie w chorobach układu oddechowego, metody oceny czynnościowej i funkcjonalnej oraz rehabilitacja pacjentów pulmonologicznych, ocena zaburzeń związanych z równowagą i wadami postawy ciała w aspekcie profilaktyki i fizjoterapii.
 • Autor i współautor publikacji w czasopismach naukowych polskich i zagranicznych oraz udział w konferencjach naukowych o zasięgu międzynarodowym. Uczestnictwo w szkoleniach i sympozjach szkoleniowo-naukowych organizowanych m.in. przez Polskie Towarzystwo Ftyzjopneumonologiczne, European Respiratory Society, Małopolską Fundację Pulmonologii, Narodowy Instytut Gruźlicy Dziecięcej i Chorób Układu Oddechowego w Dolnym Smokowcu, Uniwersytet Katolicki w Rużomberku. Staż zawodowy odbyty m.in. w Klinice La Sapienza w Rzymie. Uczestnik programu Erasmus. Zdobywca grantów dla pracowników nauki.

Wykształcenie

 • stopień doktora nauk o kulturze fizycznej uzyskał w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie; praca doktorska – Poziom rozwoju biologicznego, typ budowy ciała oraz sprawność motoryczna i postawa ciała dzieci i młodzieży z uszkodzeniem narządu wzroku;
 • magister rehabilitacji ruchowej;
 • magister wychowania fizycznego;
 • trener lekkiej atletyki II klasy;
 • certyfikowany nauczyciel terapii zajęciowej (certyfikat wydany przez The European Network of Occupational Therapy in Higher Education ENOTHE).

Doświadczenie zawodowe

 • Nauczyciel akademicki i trener.
 • Współautor podręcznika “Terapia zajęciowa” oraz publikacji naukowych z zakresu aktywności fizycznej adaptowanej i terapii zajęciowej.
 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapii Zajęciowej i Polskiego Towarzystwa Naukowego Adaptowanej Aktywności Fizycznej.
 • Pracował jako trener ze sportowcami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi.
 • Wiceprezes Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska-Małopolskie.
 • Współpracuje również z innymi organizacjami działającymi w zakresie kultury fizycznej i terapii zajęciowej osób z niepełnosprawnością.
kobieta

mgr Teresa Friediger

starszy wykładowca

Wykształcenie

W 1998 r. uzyskała tytuł magistra rehabilitacji ruchowej w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe

W latach 1992-2002 pracowała jako nauczyciel w Medycznym Studium Zawodowym w Rabce-Zdroju, a następnie od 2001 r. jako wykładowca w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu. Od 1991 r. pracuje w Uzdrowisku Rabka, w którym od 2000 r. obejmuje stanowisko Kierownika Zakładu Przyrodoleczniczego. Wzięła udział w medycznych misjach charytatywnych do Kamerunu (2017) i na Madagaskar (2019). Posiada kurs e-MBA w koordynowanej opiece zdrowotnej.

Wykształcenie

 • Uzyskała tytuł magistra fizjoterapii w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
 • Obecnie jest słuchaczką studiów podyplomowych na kierunku integracja sensoryczna.
Doświadczenie zawodowe
 • Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce – fizjoterapia pacjentów w wieku rozwojowym – choroby pulmonologiczne.
 • Szkoła Specjalna dla Niewidomych, filia w Rabce-Zdroju – fizjoterapia dzieci niewidomych.
 • Dom Pomocy Społecznej, filia w Rabce-Zdroju – fizjoterapia pacjentów geriatrycznych.
Ukończone kursy
 • Centrum Edukacji Podyplomowej – kurs podstawowy koncepcji PNF, Kraków 2002 r.
 • Centrum Edukacji Podyplomowej – kurs „PNF i skolioza”, Kraków 2003 r.
 • Polskie Towarzystwo Fizjoterapii – kurs „Kompleksowa terapia skolioz”, Wrocław 2004 r.
 • Polskie Towarzystwo Fizjoterapii – kurs „ Kompleksowa diagnostyka i terapia wad postawy oraz skolioz z wykorzystaniem elementów znanych metod terapeutycznych”, Wrocław 2004 r.
 • Kurs „Przygotowanie do pionizacji i chodu dzieci od 0 do 24 miesięcy” Kraków 2020 r.
 • Med-Coach – kurs „Fizjoterapia w opiece paliatywnej” 2021 r.

Wykształcenie

 • Magister fizjoterapii – Wydział Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach (2007);
 • Licencjat fizjoterapii – Instytut Fizjoterapii, Podhalańska Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu (2005);
 • Kurs pedagogiczny – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Krakowie;
 • Technik fizjoterapii – Wydział Fizjoterapii, Medyczne Studium Zawodowe w Krakowie (1985).

Doświadczenie zawodowe

 • Od 1985 roku pracuje w Uzdrowisku Rabka S.A. na stanowiskach: asystent fizjoterapii (1985-2013) oraz koordynator ds. rehabilitacji, opiekun praktyk (od 2014).
 • W latach 1997 – 2000 pracowała jako nauczyciel w Medycznym Studium Zawodowym w Rabce Zdroju.
 • Od 2020 roku związana z Podhalańską Państwową Uczelnią Zawodową w Nowym Targu.

Szkolenia

 • 2011 – Rehabilitacja kobiet po leczeniu raka piersi, Warszawa.
 • 2016 – Podstawowy kurs koncepcji PNF, Kraków.
 • 2016 – Nowoczesne Metody w kinezyterapii.
 • 2017 – Prawo Pracy w podmiotach leczniczych.
 • 2019 – Prawo pracy i prawo medyczne.
 • 2019-Terapia punktów spustowych.
 • 2020 – Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii.
 • 2021-Szkolenie z zakresu fizjoterapii dedykowanej pacjentom chorującym na covid-19 oraz ozdrowieńcom – kompleksowe podejście do fizjoterapeutycznej opieki nad pacjentem w dobie pandemii SARS-Cov2.

 

Sekretariat
kobieta

mgr Izabela Wróbel

główny specjalista ds. administracyjnych
Poniedziałek
08:00
16:00
Wtorek
08:00
16:00
Środa
08:00
16:00
Czwartek
08:00
16:00
Piątek
08:00
16:00
kobieta

mgr Kinga Huzior

specjalista ds. administracyjnych
Poniedziałek
08:00
16:00
Wtorek
08:00
16:00
Środa
08:00
16:00
Czwartek
08:00
16:00
Piątek
08:00
16:00
Praktyki zawodowe

Harmonogram praktyk zawodowych w roku akademickim 2023/2024 dla studentów III i IV roku:

Harmonogram praktyk zawodowych w roku akademickim 2022/2023 dla studentów V roku:

 • jednolite studia magisterskie

rok I dr Bartłomiej Gąsienica-Walczak

rok II dr Jarosław Prusak

rok III mgr Bożena Jenek

rok IV mgr Paulina Chmielak

rok V mgr Paulina Chmielak

Regulamin praktyk zawodowych pobierz

Wytyczne do programu praktyk zawodowych pobierz

Procedura nr 2/2021 do Zarządzenia nr 103/2021 pobierz

Kryteria doboru interesariuszy pobierz załącznik nr 1 pobierz

Kryteria doboru opiekuna praktyk z ramienia jednostki organizującej załącznik nr 2 pobierz

Karta zgłoszenia praktyki załącznik nr 3 pobierz

Ankieta oceny praktyki zawodowej załącznik nr 4 pobierz

Ankieta oceny studenta realizującego praktykę zawodową załącznik nr 5 pobierz

Podanie o zaliczenie praktyki zawodowej załącznik nr 6 pobierz

Wykaz placówek, z którymi Uczelnia podpisała porozumienia dotyczące studenckich praktyk zawodowych pobierz

Egzamin dyplomowy

Student może przystąpić do egzaminu dyplomowego, jeśli: 

 • uzyska pozytywne oceny ze wszystkich form zajęć i egzaminów przewidzianych w programie studiów;
 • złoży wszystkie wymagane dokumenty, określone na podstawie odrębnych przepisów;

Do 31 maja student składa w p.227 zatwierdzoną kartę pracy dyplomowej, na podstawie której Dział Nauczania wprowadza temat pracy do systemu teleinformatycznego Uczelni.

Student sprawdza schemat układu pracy dyplomowej według wytycznych:

 • strona tytułowa
 • podpisane oświadczenie studenta o samodzielności wykonanej pracy (podpisane własnoręcznie, zeskanowane i wpięte do pracy po stronie tytułowej)
 • podpisane oświadczenie studenta na wykorzystanie przez uczelnię pracy dyplomowej (podpisane własnoręcznie, zeskanowane i wpięte do pracy po stronie tytułowej)
 • tekst pracy, w tym spis treści, bibliografia, wykaz tabel i rysunków według wytycznych promotora
 • inne załączniki.

Student loguje się w Wirtualnej Uczelni i w zakładce DYPLOM klika i uzupełnia wszystkie treści (zakładka będzie dostępna po wprowadzeniu przez Dział Nauczania wszystkich niezbędnych danych dotyczących obrony). Instrukcja znajduje się w dokumentach do pobrania.

Zweryfikuj numer telefonu kontaktowego, na ten numer będą przychodziły kody potwierdzające oświadczenia. Jeśli jakiekolwiek dane w WU się nie zgadzają, zgłoś to od razu do Działu Nauczania p. 227. Studenci, którzy nie wyrazili zgody na oświadczeniu o wykorzystaniu numeru telefonu w Wirtualnej Uczelni cały proces będą odbywać osobiście w p.227

Zatwierdź moje oświadczenia” i kliknij WYŚLIJ, następnie potwierdź kodem SMS

Student po otrzymaniu od promotora akceptacji ostatecznej wersji pracy dyplomowej, dodaje ją w wersji elektronicznej przez Wirtualną Uczelnię w zakładce praca dyplomowa, dodając także streszczenie, język pracy, a następnie załącza plik i klika WYŚLIJ. Praca powinna być przesłana w formacie pdf  (scalona w jednym pliku), co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony. Plik z pracą dyplomową powinien być opisany w następujący sposób: NAZWISKO I IMIĘ STUDENTA, NR ALBUMU, TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ. Rozmiar pliku nie może przekroczyć 20 MB. Jeżeli rozmiar pracy dyplomowej przekracza maksymalny dopuszczalny rozmiar, należy podzielić ją na dwa lub trzy mniejsze pliki i przy nazwach plików dopisać „cz. 1”, „cz. 2” itp. W jednej próbie suma wszystkich plików nie może być większa niż 60 MB. Plik z pracą nie powinien obejmować skompilowanych programów, plików binarnych lub własnościowych, AutoCad, archiwów plikowych itp.

Student weryfikuje etap, na jakim znajduje się praca (praca może zostać zwrócona do poprawy).

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym, a także recenzji, najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony, student zobowiązany jest do złożenia w Dziale Nauczania – Obsługa Studenta (pok.227):

 • dziennika praktyk zawodowych
 • wniosku o wpisanie do suplementu nagród i osiągnięć
 • archiwalnej wersji pracy dyplomowej w wersji papierowej w postaci dwustronnego wydruku, zbindowanego termicznie, niezawierającego metalowych i plastikowych elementów, który odkładany jest do teczki akt osobowych studenta wraz z oświadczeniami zawierającymi oryginalne podpisy studentów: o wykorzystaniu przez uczelnię pracy dyplomowej oraz o samodzielności wykonanej pracy;
 • opłaty za dyplom w wysokości 60 zł – dla studentów rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2018/2019 zgodnie z podpisaną umową o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych, do zapłacenia przelewem na indywidualny rachunek studenta zgodny umową, dostępny także w systemie teleinformatycznym uczelni (potwierdzenie opłaty może być przesłane w wersji elektronicznej na adres kinga.huzior@ppuz.edu.pl)
 • legitymacji studenckiej.

Brak jakiegokolwiek dokumentu oznacza brak możliwości przystąpienia do obrony

Osoby, które nie będą przystępowały do egzaminu dyplomowego w pierwszym terminie (lipcu), proszone są o zgłoszenie takiej informacji pod nr 18-26-10-732 lub w Dziale Nauczania- Obsługa Studenta pok. 227.

Po obronie

Po obronie pracy dyplomowej  student może odebrać zaświadczenie  o złożeniu egzaminu dyplomowego  wraz z oceną i uzyskanym tytułem. Zaświadczenie wydaje się tymczasowo – do chwili wystawienia  przez Uczelnię oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów jest dyplom wraz suplementem.

Suplement do dyplomu należy odebrać w pok. 227, dyplom – pok. 223a.  Dokumenty są do odbioru po 30 dniach od terminu obrony.

Jeżeli będziesz potrzebować dodatkowy dyplom w języku angielskim, złóż w Dziale Nauczania podanie z prośbą o wydanie takiego dyplomu. Szczegółowe informacje uzyskasz pod nr tel. (18) 26-10-700.

 

 

Wzory podań

Sed lectus. Ut a nisl id ante tempus hendrerit. Nullam tincidunt adipiscing enim. Pellentesque posuere. Sed aliquam ultrices mauris.

Fusce pharetra convallis urna. Fusce risus nisl, viverra et, tempor et, pretium in, sapien. Sed augue ipsum, egestas nec, vestibulum et, malesuada adipiscing, dui. Cras dapibus. Aliquam erat volutpat.

Maecenas vestibulum mollis diam. Curabitur blandit mollis lacus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis mi consectetuer lacinia. Praesent venenatis metus at tortor pulvinar varius. Sed augue ipsum, egestas nec, vestibulum et, malesuada adipiscing, dui.

Maecenas malesuada. Praesent metus tellus, elementum eu, semper a, adipiscing nec, purus. Vestibulum fringilla pede sit amet augue. Curabitur blandit mollis lacus. Ut tincidunt tincidunt erat.

Podania
Materiały dydaktyczne

Sed lectus. Ut a nisl id ante tempus hendrerit. Nullam tincidunt adipiscing enim. Pellentesque posuere. Sed aliquam ultrices mauris.

Fusce pharetra convallis urna. Fusce risus nisl, viverra et, tempor et, pretium in, sapien. Sed augue ipsum, egestas nec, vestibulum et, malesuada adipiscing, dui. Cras dapibus. Aliquam erat volutpat.

Maecenas vestibulum mollis diam. Curabitur blandit mollis lacus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis mi consectetuer lacinia. Praesent venenatis metus at tortor pulvinar varius. Sed augue ipsum, egestas nec, vestibulum et, malesuada adipiscing, dui.

Maecenas malesuada. Praesent metus tellus, elementum eu, semper a, adipiscing nec, purus. Vestibulum fringilla pede sit amet augue. Curabitur blandit mollis lacus. Ut tincidunt tincidunt erat.

Elementy
Raport samooceny

Raport samooceny – pobierz

Studenckie koła naukowe