HomeInstytutyInstytut ZdrowiaZakład Fizjoterapii Klinicznej

Uczelnia

Zakład Fizjoterapii Klinicznej

Katedry i zakłady

Zakład Fizjoterapii Klinicznej

Zakład Fizjoterapii Klinicznej jest jednostką współtworzącą Instytut Zdrowia Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu. Funkcjonuje od października 2020 r. Głównym zadaniem Zakładu jest kształcenie studentów fizjoterapii.

Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia dydaktyczne szczególnie w zakresie przedmiotów związanych z klinicznymi podstawami fizjoterapii, fizjoterapii klinicznej, diagnostyki funkcjonalnej i planowania fizjoterapii. Tematyka zajęć obejmuje praktycznie wszystkie działy medycyny, w których może się odnaleźć fizjoterapia, czyli ortopedię, traumatologię, neurologię, neurochirurgię, kardiologię, kardiochirurgię, pulmonologię, ginekologię i położnictwo, pediatrię, onkologię i medycynę paliatywną, geriatrię, reumatologię, psychiatrię, chirurgię, intensywną terapię.

Zajęcia kliniczne oraz praktyki zawodowe prowadzone są głównie w placówkach medycznych na terenie powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego, do których zalicza się m.in.: Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu, Szpital Powiatowy im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem, Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „ODRODZENIE” im. Klary Jelskiej w Zakopanem, Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem i inne. Zajęcia kliniczne oraz praktyki zawodowe umożliwiają zdobycie umiejętności pracy z pacjentem i zapoznanie ze specyfiką pracy fizjoterapeuty.

Przekazywanie wieloletniego doświadczenia i wiedzy przez pracowników naszego Zakładu, pozwala studentom na prawidłowe przygotowanie do samodzielnego wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Nauczyciele akademiccy

Wykształcenie

 • W 2023 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego.
 • W 2009 r. uzyskała stopień doktora nauk o kulturze fizycznej; temat pracy doktorskiej: Zmiany parametrów chodu w grupie osób z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego przed i po artroplastyce stawu w oparciu o trójwymiarową analizę ruchu.
 • W 2007 r. uzyskała tytuł magistra wychowania fizycznego na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie; temat pracy magisterskiej: Zmiany energii potencjalnej ruchów środka ciężkości a wartości parametrów czasowo-przestrzennych chodu z naturalną prędkością.
 • W 2005 uzyskała tytuł magistra fizjoterapii na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie; temat pracy magisterskiej: Dysfunkcje stawu kolanowego w trakcie chodu z naturalną prędkością po resekcji łękotki i ich projekcja na staw biodrowy i skokowy.

Doświadczenie zawodowe

 • 2009-obecnie – adiunkt dydaktyczny, Zakład Rehabilitacji w Traumatologii, Wydział Rehabilitacji Ruchowej, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie,
 • 2009-obecnie – starszy wykładowca, Kierunek Fizjoterapia, Instytut Zdrowia, Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu, a także opiekun praktyk, członek Rady Bibliotecznej, członek Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz Komisji ds. Jakości Kształcenia.
 • 2010-2018 – wykładowca kierunek fizjoterapia, Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia,
 • 2014-16 – wykładowca, Jagiellonian University Medical College, Faculty of Medicine,
 • 2010-2012 – wykładowca kierunek fizjoterapia, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej,
 • 2007-2009 – nauczyciel wychowania fizycznego, Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 3 w Krakowie,
 • 2007-2008 – fizjoterapeuta, Krakowski Ośrodek Diagnostyki Kręgosłupa.

Staże

 1. Staż szkoleniowy LLP-Erasmus Programme for Staff Training Mobility na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Karola w Pradze, Czechy, 3-8.03.2013 r.
 2. Staż naukowy w Centre for Musculoskeletal Research Griffith University Gold Coast, Australia, 1.07.2014-31.01.2015 r.
 3. Staż szkoleniowy Erasmus + Programme for Staff Mobility For Teaching, Degree Course in Physiotherapy, School of Human Health Sciences University of Florence, Italy 26.04-2.05.2016 r.

Kursy, szkolenia, specjalizacje

 • 2009 – Kinesiology taping.
 • 2015 – Analiza radiologiczna w ortopedii i traumatologii narządu ruchu.
 • 2016 – Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego – kurs intensywny.
 • 2016 – Stopa i staw skokowy – poziom podstawowy.
 • 2016 – Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach obręczy barkowej – kurs intensywny.
 • 2020 – Postępowanie fizjoterapeutyczne w chorobie zwyrodnieniowej stawów.
 • 2020 – Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii.
 • 2020 – Ocena funkcjonalna i prowadzenie dokumentacji medycznej dla pacjentów w wieku rozwojowym (0-7 lat).
 • 2020 – Postępowanie fizjoterapeutyczne w terapii blizn.
 • 2020 – Sprawdzone protokoły postępowania po urazach kończyny górnej.
 • Rehabilitacja po zabiegach ortopedycznych – Kończyna dolna.
 • 2021 – Praca z tkanką łączną w terapii blizn.
 • 2021 – Biodro – staw życia.

 

kobieta

mgr Teresa Friediger

starszy wykładowca

Wykształcenie

W 1998 r. uzyskała tytuł magistra rehabilitacji ruchowej w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe

W latach 1992-2002 pracowała jako nauczyciel w Medycznym Studium Zawodowym w Rabce-Zdroju, a następnie od 2001 r. jako wykładowca w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu. Od 1991 r. pracuje w Uzdrowisku Rabka, w którym od 2000 r. obejmuje stanowisko Kierownika Zakładu Przyrodoleczniczego. Wzięła udział w medycznych misjach charytatywnych do Kamerunu (2017) i na Madagaskar (2019). Posiada kurs e-MBA w koordynowanej opiece zdrowotnej.

Wykształcenie

 • Uzyskała tytuł magistra fizjoterapii w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
 • Obecnie jest słuchaczką studiów podyplomowych na kierunku integracja sensoryczna.
Doświadczenie zawodowe
 • Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce – fizjoterapia pacjentów w wieku rozwojowym – choroby pulmonologiczne.
 • Szkoła Specjalna dla Niewidomych, filia w Rabce-Zdroju – fizjoterapia dzieci niewidomych.
 • Dom Pomocy Społecznej, filia w Rabce-Zdroju – fizjoterapia pacjentów geriatrycznych.
Ukończone kursy
 • Centrum Edukacji Podyplomowej – kurs podstawowy koncepcji PNF, Kraków 2002 r.
 • Centrum Edukacji Podyplomowej – kurs „PNF i skolioza”, Kraków 2003 r.
 • Polskie Towarzystwo Fizjoterapii – kurs „Kompleksowa terapia skolioz”, Wrocław 2004 r.
 • Polskie Towarzystwo Fizjoterapii – kurs „ Kompleksowa diagnostyka i terapia wad postawy oraz skolioz z wykorzystaniem elementów znanych metod terapeutycznych”, Wrocław 2004 r.
 • Kurs „Przygotowanie do pionizacji i chodu dzieci od 0 do 24 miesięcy” Kraków 2020 r.
 • Med-Coach – kurs „Fizjoterapia w opiece paliatywnej” 2021 r.
Sekretariat