HomeInstytutyInstytut Nauk SpołecznychZakład Psychologii i Pedagogik...

Uczelnia

Zakład Psychologii i Pedagogiki

Katedry i zakłady

Zakład Psychologii i Pedagogiki

Zakład Psychologii i Pedagogiki jest jednostką współtworzącą Instytut Nauk Społecznych. Głównym celem Zakładu jest kształcenie studentów na kierunku praca socjalna. Zakład koncentruje się na zapewnieniu najwyższej jakości kształcenia  w ramach zajęć na Uczelni.

Nauczyciele akademiccy
kobieta

dr Anna Podolak

zastępca dyrektora Instytutu Nauk Społecznych
Sekretariat