HomeInstytutyInstytut Nauk SpołecznychZakład Bezpieczeństwa Narodowe...

Uczelnia

Zakład Bezpieczeństwa Narodowego

Katedry i zakłady

Zakład Bezpieczeństwa Narodowego

Zakład Bezpieczeństwa Narodowego jest jednostką współtworzącą Instytut Nauk Społecznych. Głównym celem Zakładu jest kształcenie studentów na kierunku bezpieczeństwo narodowe. Zakład koncentruje się na zapewnieniu najwyższej jakości kształcenia zarówno w ramach zajęć na Uczelni, jak i praktyk w instytucjach zewnętrznych.

Nauczyciele akademiccy

Wykształcenie

 • W 2005 r. uzyskał habilitację w Instytucie Historii Nauki PAN na podstawie rozprawy pt.”Administrowanie mieniem państwowym w lotnictwie polskim 1926-1939 w warunkach postępu technicznego”.
 • W 1986 r. uzyskał doktorat w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, na podstawie rozprawy „Problemy modernizacji i rozwoju lotnictwa wojskowego w Polsce w latach 1933-1939 (Samoloty bojowe)”.
 • Studia ukończył na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz na Uniwersytecie Wrocławskim. Praca magisterska pt.”Suwerenność państwa w przestrzeni powietrznej”.

Doświadczenie

 • Specjalizuje się w wykładach na temat sztuki zarządzania (głównie jakości kadr wynikającej z wiedzy fachowej, skali talentu, zaangażowania, identyfikacji z miejscem pracy oraz jakości procesów decyzyjnych zaistniałych w polityce i działaniach wojennych (starożytność, wiek XIX i XX).
 • Prowadzi zajęcia m.in. z prawa humanitarnego, nauki administracji, etyki w biznesie, wstępu do prawoznawstwa.
 • Reprezentował w sprawach administracyjnych i sądowych m.in. Wojewodę Wrocławskiego i Prezesa Polskiej Akademii Nauk.
 • Prowadzi wykłady bogate nie tylko w wiedzę teoretyczną, lecz także w informacje praktyczne pozyskane na zajmowanych stanowiskach i wieloletnie znajomości oraz korespondencję z wybitnymi konstruktorami lotniczymi.
 • Praca popularyzatorska, dydaktyczna (wybrane):
 1. Wykład w Stowarzyszeniu Lotników Polskich w Londynie w lipcu 1992 r. dla byłych lotników Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie na temat przygotowań wojennych II RP do wojny.
 2. Trzykrotna „Złota Kreda”  na Politechnice Warszawskiej w 2009, 2010 i 2011 r. za wykłady w dziedzinie prawa, administracji i historii.
 3. Wykłady inaugurujące rok akademicki w Lotniczej Akademii Wojskowej („Szkoła orląt”) w Dęblinie w 2018 r. na stulecie lotnictwa polskiego oraz w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu w 2019 r.
kobieta

dr hab. Monika Ostrowska, prof. uczelni

koordynator kierunku bezpieczeństwo narodowe

Wykształcenie

 • Doktor habilitowany nauk społecznych (2012);
 • Doktor nauk pedagogicznych (2009);
 • Doktor nauk o kulturze fizycznej (2008);
 • Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, kierunek pedagogika w zakresie wychowania obronnego (2001).

Doświadczenie

 • Koordynator kierunku Bezpieczeństwo narodowe w PPUZ (2018 – 2021).
 • Prodziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie (2009- 2011, 2011-2014, 2017-2019, 2020- nadal).
 • Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie ds. nauki Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie (2010 – nadal).
 • Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie ds. współpracy międzynarodowej i ewaluacji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie (2010).
 • Zastępca Dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego do spraw rozwoju naukowego i grantów Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (2014- nadal)
 • Kierownik Katedry Edukacji dla Bezpieczeństwa (2021- nadal)
 • Koordynator Wydziałowy LPP- Erasmus  (2010- nadal).
 • Członek Wydziałowej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich.
 • Członek Rady Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie (2008 – nadal).
 • Od 2012 roku profesor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie.
 • Przez szereg lat pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Edukacji dla Bezpieczeństwa, później Katedrze Bezpieczeństwa Powszechnego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

Zainteresowania naukowe: szeroko rozumiane problemy edukacji dla bezpieczeństwa, zagadnienia metodologiczne w naukach o bezpieczeństwie, kształcenie kadr nauczycielskich, uwarunkowania jakości kształcenia w szkole wyższej, ocena skuteczności i efektywności procesu kształcenia.

Łukasz Burkiewicz

dr Łukasz Burkiewicz

starszy wykładowca

Wykształcenie

 • Absolwent studiów Executive MBA, Szkoła Biznesu Politechniki Krakowskiej i Central Connecticut State University, New Britain, US  (2017);
 • Absolwent studiów podyplomowych Social Media and Content Marketing, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (2016);
 • Doktor historii, Uniwersytet Jagielloński (2011);
 • Magister zarządzania i marketingu, spec. zarządzanie jakością, Uniwersytet Jagielloński (2007);
 • Magister historii, Uniwersytet Jagielloński (2005);
 • Licencjat z kulturoznawstwa śródziemnomorskiego, Uniwersytet Jagielloński (2003).

Doświadczenie

 • Adiunkt naukowo-badawczy w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji (wcześniej w Instytucie Kulturoznawstwa) w Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie (od 2010);
 • Wykładowca w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie (od 2020);
 • Dyrektor Projektów Naukowych Czasopism (2019-2020), Dyrektor Czasopism Naukowych w Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie (od 2020);
 • Redaktor naczelny czasopisma „Perspektywy Kultury”, 140 pkt. wg listy MEiN (od 2019);
 • Współtwórca programu telewizyjnego „Historia dzieje się” (pomysłodawca i główny twórca: dr Paweł Nowakowski) finansowanego przez MEiN w programie „Nauka dla Społeczeństwa” i emitowanego na platformie YouTube i TVP Historia 2 (od 2022);
 • Członek zarządu Fundacji Ignatianum (od 2020);
 • Laureat Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Młodych i Wybitnych Naukowców (2014-2017);
 • Członek The Society for the Study of the Crusades i Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego;
 • Członek Rady Instytutu Nauk o Polityce i Administracji w Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie (od 2022);
 • Organizator oraz członek komitetów organizacyjnych i naukowych kilkunastu konferencji międzynarodowych realizowanych w Polsce i zagranicą;
 • Promotor pomocniczy trzech wypromowanych doktorów nauk humanistycznych w zakresie nauk o kulturze i religii (od 2021);
 • Członek Komitetów Sterujących projektami naukowymi: „Słowniki Społeczne” (MEiN/2021/DPI/178); „Chiny i ich sąsiedzi w dziele Historia Sinarum polskiego jezuity Tomasza Szpota Dunina (1644-1713)” (NdS/531051/2021/2022) oraz Historia dzieje się” (NdS/537149/2021/2022);
 • Sekretarz Ignacjańskiego Forum Społecznego w Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie (od 2020);
 • Kierownik 15 projektów naukowych i rozwojowych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki i Ministerstwo Edukacji i Nauki (od 2019);
 • Wykonawca w siedmiu projektach naukowych i rozwojowych finansowanych przez Uniwersytet Cypryjski w Nikozji oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Cypru, Narodowe Centrum Nauki, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (od 2012);
 • Odbył staż na Wydziale Historii Kościoła i Kościelnych Dóbr Kulturowych Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie (30.05.2022-01.10.2022), pod kierunkiem ks. prof. dr Marka Inglota SJ;
 • Przebywał na wyjazdach w programie Erasmus w Uniwersytecie w Sopronie (Węgry), Uniwersytecie Wileńskim, Escola Universitària Formatic w Barcelonie oraz Uniwersytecie św. Józefa w Bejrucie (Liban);
 • Recenzent w kilku czasopismach wysokopunktowanych wydawanych przez Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i Instytut Literatury;
 • Od lat współpracuje z biznesem i administracją publiczną realizując projekty dla Price Waterhouse oraz Coopers, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Europäischen Zentrum für Arbeitnehmerfragen i innych;
 • Autor 4 monografii, redaktor i współredaktor 12 prac zbiorowych oraz blisko 100 innych prac naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych publikowanych w Polsce i zagranicą (m.in. w Izraelu, Węgrzech, Cyprze, Anglii);
 • Zainteresowania naukowe: dzieje polityczne i kulturowe wschodniej części basenu Morza Śródziemnego i Azji Środkowej w średniowieczu i epoce nowożytnej oraz ich recepcja dla współczesnego bezpieczeństwa regionów; zarządzanie i marketing w środowisku wielokulturowym oraz w instytucjach publicznych; dziedzictwo regionów i ich wpływ na kształtowanie polityki wizerunkowej samorządów.
Sekretariat