HomeInstytutyInstytut Nauk Społecznych

Uczelnia

Instytut Nauk Społecznych

Instytuty

Instytut Nauk Społecznych

Instytut Nauk Społecznych zajmuje się kształceniem specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego (studia I stopnia) oraz pracy socjalnej (studia I stopnia).

W 2021 r. Senat PPUZ powołał do istnienia Instytut Nauk Społecznych, który zastąpił istniejący dotychczas Instytut Humanistyczno-Społeczny. Celem Instytutu prócz kształcenia studentów jest także prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w określonych obszarach badawczych, w szczególności w zakresie obronności, ochrony oraz bezpieczeństwa społecznego i gospodarczego, a także poszukiwanie rozwiązań, które ułatwią jednostkom właściwe funkcjonowanie w społeczeństwie. Ponadto Instytut organizuje krajowe i międzynarodowe konferencje naukowe.

Dyrektorem Instytutu Nauk Społecznych jest dr hab. Marek Zawartka, prof. uczelni.

Zastępcą dyrektora Instytutu Nauk Społecznych jest dr Anna Podolak.

Władze Instytutu

Wykształcenie

  • doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki;
  • magister pedagogiki w specjalnościach: pedagogika resocjalizacyjna i sądownicza oraz resocjalizacja i profilaktyka społeczna;
  • magister socjologii w specjalności psychosocjologia rozwoju osobowego.

Doświadczenie

  • Pełnomocnik Rektora PPUZ w Nowym Targu ds. Równego traktowania i przeciwdziałania molestowaniu.
  • Nauczyciel akademicki posiadający dorobek naukowy oraz doświadczenie w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i molestowaniu, pedagogiki społeczeństw wielokulturowych oraz edukacji międzykulturowej.
  • Członek Zespołu Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej Państwowej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Global Association for Humanities and Social Science Research (GAHSSR). Sekretarz Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Międzykulturowej.
  • Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu działań z zakresu profilaktyki społecznej w ramach współpracy z Towarzystwem Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”,  Fundacją „Drużyna Mistrzów”, Fundacją im. Mikołaja Reja oraz Fundacją Współpracy Polsko-Ukraińskiej U-Work.
  • Koordynatorka wielu projektów badawczych, uczestniczka ponad 70. konferencji naukowych.
  • Obszary tematyczne działalności naukowej: funkcjonowanie społeczeństw wielokulturowych, funkcjonowanie małżeństw/rodzin wielokulturowych, integracja cudzoziemców w Polsce, edukacja międzykulturowa, specjalne potrzeby dzieci cudzoziemskich i dzieci z rodzin wielokulturowych, relacje międzykulturowe, wartości członków współczesnych grup subkulturowych, młodzież współczesna/transkulturowa, profilaktyka społeczna zagrożeń współczesnej młodzieży.
Środa
11:45
12:45