HomeInstytutyInstytut MedycznyZakład Ratownictwa Medycznego

Uczelnia

Zakład Ratownictwa Medycznego

Katedry i zakłady

Zakład Ratownictwa Medycznego

Zakład Ratownictwa Medycznego jest jednostką współtworzącą Instytut Medyczny. Głównym zadaniem Zakładu Ratownictwa Medycznego jest kształcenie studentów na kierunku ratownictwo medyczne.

Kierownikiem Zakładu Ratownictwa Medycznego jest dr Dorota Ogonowska.

Nauczyciele akademiccy

Wykształcenie

 • Tytuł naukowy profesora otrzymał w 2012 r. w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • W 2005 r. uzyskał habilitację w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • W 1994 r. obronił doktorat w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • W 1982 r. ukończył studia medyczne na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe

 • Po studiach medycznych rozpoczął pracę jako asystent w III Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej.
 • Z Wydziałem Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego był związany zawodowo do roku 2017.
 • Obecnie jest profesorem zwyczajnym  na wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu w Akademii Krakowskiej im. Frycza Modrzewskiego w Krakowie oraz profesorem zwyczajnym w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.
 • Jest autorem ponad trzystu czterdziestu publikacji naukowych i autorem czterech podręczników medycznych.
Działalność artystyczna
 • W latach 1979-1981 brał czynny udział w działalności studenckiego klubu „Bakcyl“ Akademii Medycznej w Krakowie.
 • Prowadził studenckie giełdy piosenki i wieczory piosenki studenckiej, śpiewał i akompaniował na gitarze, organizował występy zespołów muzycznych w klubie (m. in. zespół Maanam i  zespół Pod Budą).
 • Zadebiutował poetycko wierszem „Zapach Wiosny“ w 1992 r. opublikowanym w Gazecie Lekarskiej.
 • Od 1991 r. jest członkiem Unii Polskich Pisarzy Lekarzy (UPPL), od 2015 r. pełni funkcję Prezesa UPPL. W 2015 r. założył stronę internetową uppl.pl, którą prowadzi, od 2017 r. jest także kustoszem Biblioteki UPPL, którą założył i zorganizował.
 • Od 2000 r. należy do Światowej Unii Pisarzy Lekarzy. W latach 1999-2003 był członkiem Zarządu Głównego Unii.
 • Jest członkiem Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich.
 • Od 2014 r. jest członkiem Krakowskiego Stowarzyszenia Siwobrodych Poetów.
 • W ramach literacko-artystycznej współpracy od 2017 r.  jest także członkiem Klubu Literacko-Artystycznego Teatru Poezji Stygmator, a także grupy Literackiej Wolny Eter i Gdańskiego Klubu Poetów.
 • Jest członkiem Kapituły Medalu im. Kazimierza Lewandowskiego, Kapituły medalu im. Jana z Ludziska i  Kapituły medalu im. Szymona Szymonowica.
 • W latach 2015-2019 współtworzył, współorganizował, prowadził koncerty i występował w krakowskiej piwnicy artystycznej hotelu Pod Różą.
 • Od 2016 roku jest współorganizatorem Międzynarodowej Warszawskiej Jesieni Poezji. Jest także twórcą i prowadzącym salonik literacko-muzyczny „Cztery Pory Roku“ przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie. Jest również organizatorem klubu lekarza Piwnica u Medyków Konsylium przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie (2019-2020).
 • Fundator pamiątkowej tablicy poświęconej Tadeuszowi Boyowi Żeleńskiemu umieszczonej na ścianie kamienicy nr 11 A przy ul. Krupniczej w Krakowie oraz kamiennego obelisku i tablicy pamiątkowej na stulecie ZLP i w hołdzie Stefanowi Żeromskiemu, a także ławeczki literackiej UPPL w Ciekotach – Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”.
 • Jest członkiem jury ogólnopolskich konkursów poetyckich : „Przychodzi wena do lekarza” i “Puls słowa.”
 • Zainteresowania i pasje profesora Waldemara Hładkiego to podróże, historia literatury i sztuki, muzyka, malarstwo, architektura, etnografia, przyroda. Odwiedził 62 kraje świata. Należy do National Geographic Society. Refleksje i przeżycia ze swoich podróży, tych dalekich i bliskich, w głąb siebie, zapisuje słowem na papierze. Swoje wiersze prezentuje podczas licznych wieczorów poetyckich oraz w audycjach radiowych, ponadto podczas swoich licznych podróży recytował swoje wiersze na spotkaniach poetyckich w różnych zakątkach świata: pod murami twierdzy Inków Sacsayhuaman w Peru, pod skalnymi galeriami świętej góry Uluru w Australii, na Wyspie Wielkanocnej, w Kioto, w Luang Prabang – dawnej stolicy Laosu, czy na Alasce.
 • Fotografuje, filmuje, śpiewa piosenkę literacką akompaniując sobie na gitarze. Ma w swoim dorobku artystycznym wiele koncertów z piosenką literacką w tle.Tworzy projekty impulsjonistyczne (poezja, obraz, muzyka).
Nagrody i wyróżnienia
 • Jest zdobywcą nagród: I, II, III miejsca m.in. na ogólnopolskich konkursach poetycko-prozatorskich „Puls Słowa“ w latach 2011, 2012, 2013 i 2014 i 2021.
 • Jest laureatem medalu im. Macieja Józefa Brodowicza – barda „Wesołej“, medalu im. Aleksandra Kremera oraz Medalu im. Stanisława Grochmala za działalność poetycką i kulturalną na rzecz środowiska zawodów medycznych.
 • W marcu 2017 roku został uhonorowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczeniem Zasłużony dla Kultury Polskiej.
 • Posiada honorową odznakę Zasłużony dla Związku Literatów Polskich.
kobieta

dr Maria Luba

starszy wykładowca

Wykształcenie

 • W 2007 r. uzyskała stopień doktora nauk medycznych w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 • W 2017 r. uzyskała tytuł specjalista geriatra;
 • W 1995 r. uzyskała tytuł specjalista chorób wewnętrznych.

Doświadczenie

 • Od 2002 r. prowadzi zajęcia w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej.
 • W latach 1999 – 2020 była ordynatorem Oddziału Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Miejskim w Rabce-Zdroju.
 • Od 2021 r. jest ordynatorem Oddziału Medycyny Paliatywnej w Szpitalu Miejskim w Rabce-Zdroju.

Jako lekarz z wieloletnim doświadczeniem praktycznym, w swojej pracy ze studentami, poza przedstawianą teorią, kładzie szczególny nacisk na praktyczne aspekty przekazywanej wiedzy. Prowadzi wykłady z następujących przedmiotów: choroby wewnętrzne z elementami onkologii, kardiologia, neurologia, gerontologia, podstawy onkologii klinicznej. Prowadzi ćwiczenia ze studentami w Oddziale Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Miejskim w Rabce-Zdroju.

kobieta

dr n. med. Dorota Ogonowska

kierownik Zakładu Ratownictwo Medyczne
Czwartek
12:00
14:00

Wykształcenie

 • Ukończył studia magisterskie na kierunku zdrowie publiczne (specjalizacja: medycyna ratunkowa i zarządzanie kryzysowe) na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.
 • Absolwent studiów licencjackich na kierunku ratownictwo medyczne PWSZ w Nowym Sączu.

Doświadczenie zawodowe

 • Ratownik medyczny pracujący w jednostkach Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego (SOR/ZRM) (od 2014 roku).
 • Ratownik górski Grupy Podhalańskiej GOPR (od 2012 roku).
 • Instruktor Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) – American Heart Association (AHA).
 • Organizator szkoleń z zakresu medycyny ratunkowej oraz ultrasonografii POCUS.

Wykształcenie

 • W 2022 r. uzyskała stopień doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu na Uniwersytecie Jagiellońskim.
 • Ukończyła studia magisterskie na kierunku pielęgniarstwo na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

Doświadczenie

 • Jako pielęgniarka pracuje na oddziale: intensywnej terapii, bloku operacyjnym, intensywnym nadzorze oraz kardiologii.
 • Ukończyła liczne kursy specjalistyczne, kwalifikacyjne i dokształcające.
Sekretariat