HomeInstytutyInstytut MedycznyZakład Pielęgniarstwa Ogólnego

Uczelnia

Zakład Pielęgniarstwa Ogólnego

Katedry i zakłady

Zakład Pielęgniarstwa Ogólnego

Zakład Pielęgniarstwa Ogólnego powstał w 2020 roku i działa w ramach Instytutu Medycznego. Zakład jest jednostką dydaktyczną, a jego zadaniem jest prowadzenie działalności dydaktycznej na studiach pierwszego stopnia, głównie w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej, nauk podstawowych, społecznych i humanistycznych. W strukturze organizacyjnej Zakładu Pielęgniarstwa Ogólnego funkcjonuje Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, które powstało, dzięki realizacji projektu pn. „Opracowanie i realizacja programu rozwojowego kierunku pielęgniarstwo PPWSZ w Nowym Targu oraz utworzenie monoprofilowego centrum symulacji medycznej”.  Centrum składa się z pięciu sal, wyposażonych w specjalistyczny i nowoczesny sprzęt medyczny, a zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem scenariuszy symulacyjnych niskiej, pośredniej oraz wysokiej wierności.

Kierownikiem Zakładu Pielęgniarstwa Ogólnego jest dr n.o. zdr. Paulina Jabłońska.

Nauczyciele akademiccy
kobieta

dr n. o zdr. Paulina Jabłońska

zastępca dyrektora Instytutu Medycznego

Wykształcenie

 • Stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu uzyskała na Wydziale Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
 • Absolwentka Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Kochanowskiego w Kielcach (studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo).
 • Ukończyła studia licencjackie na kierunku pielęgniarstwo w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu.

Doświadczenie

 • Od 2011 roku pracuje jako nauczyciel akademicki w PPUZ w Nowym Targu.
 • Zastępca dyrektora Instytutu Medycznego oraz kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Ogólnego w Instytucie Medycznym (od roku akad. 2020/2021).
 • Przewodnicząca Komisji Programowej (do roku 2020).
 • Członek  Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego – koło przy PPUZ w Nowym Targu.
 • W latach 2017-2020 opiekun Studenckiego Koła Naukowego „INTER-NURSE”.
 • Członek Senatu PPUZ w Nowym Targu (od roku 2016), Komisji Rektorskiej ds. cyfryzacji Uczelni, Komisji Stypendialnej, Komisji ds. projektu „Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Członek Uczelnianej Komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich (w latach 2016-2020).
 • Instruktor symulacji niskiej, pośredniej i wysokiej wierności oraz egzaminator OSCE (Objective Structured Clinical Examination).
Poniedziałek
12:00
14:00
Wtorek
14:00
15:00
Czwartek
11:00
14:00
mgr Krystyna Buławska

mgr Krystyna Buławska

starszy wykładowca
 • Ukończyła studia magisterskie na kierunku pielęgniarstwo w Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie.
 • Posiada specjalizację I stopnia z nauczania pielęgniarstwa.
 • Ukończyła studia podyplomowe w zakresie promocji zdrowia na Wydziale Ochrony Zdrowia Instytutu Zdrowia Publicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Doświadczenie zawodowe

 • Przełożona Pielęgniarek w Instytucie Matki i Dziecka, Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju.
 • Kierownik szkolenia praktycznego w Medycznym Studium Zawodowym w Rabce-Zdroju.
 • Wzięła udział w pracach Centrum Edukacji Medycznej nad dokumentacją programową dla 3-letniej szkoły pielęgniarstwa jako opiniodawca bloku tematycznego z pielęgniarstwa w podstawowej opiece zdrowotnej.
 • W 2001 r. uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego nadany przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.
 • Z Podhalańską Państwową Uczelnią Zawodową związana od 2001 r. Prowadzi takie przedmioty jak: podstawy pielęgniarstwa, podstawowa opieka zdrowotna, promocja zdrowia.
 • Pracuje na rzecz Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych (prowadzi wykłady).
 • W latach 2009-2011 kierownik kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych.
 • Ukończyła szkolenie w ramach Centrum Symulacji Medycznej.
 • Autorka artykułów dot. pielęgniarstwa i promocji zdrowia w czasopismach naukowych: Problemy Pielęgniarstwa, Pielęgniarstwo Polskie, Pielęgniarstwo XXI wieku, Polska Medycyna Rodzinna, Zdrowie publiczne oraz wydawnictwach PPUZ.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

Nagrody

1999 r. nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

2004 r. Srebrny Krzyż Zasługi.

2011 r. Odznaczenie za zasługi dla ochrony zdrowia.

2021 r. Medal – 20 lat PPUZ.

Wykształcenie

 • Absolwentka studiów magisterskich na kierunku pielęgniarstwo w Podhalańskiej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu.

Doświadczenie zawodowe

 • Zajmuje się zagadnieniami związanymi z pielęgniarstwem geriatrycznym, internistycznym oraz podstawową opieką zdrowotną.
 • Jest certyfikowanym egzaminatorem OSCE w pielęgniarstwie.
 • Posiada certyfikat szkolenia praktycznego kadr uczelni.
 • Dodatkowe kwalifikacje i ukończone kursy specjalistyczne:

– szkolenie w zakresie podniesienia jakości kształcenia poprzez psychologiczny wpływ kształcenia symulacyjnego,

– szkolenie dla nauczycieli przedmiotów uczelni pielęgniarskiej, chcących wprowadzić metody symulacji medycznej,

– metody aktywne w pracy ze studentem – podnoszenie umiejętności dydaktycznych nauczycieli akademickich,

– kurs specjalistyczny: Szczepienia ochronne dla pielęgniarek,

– kurs dokształcający: Zaawansowane zabiegi reanimacyjne i postępowanie w stanach zagrożenia życia,

– kurs specjalistyczny: Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych,

– kurs specjalistyczny: Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych,

– kurs specjalistyczny: Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa dla pielęgniarek i położnych,

– obecnie jest w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego.

 • Uczestniczyła w seminariach i konferencjach naukowych z dziedzin związanych z naukami medycznymi.

Wykształcenie

 • Ukończyła studia magisterskie na kierunku pielęgniarstwo w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie na kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia.
 • Ukończyła studia podyplomowe Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie psychogeriatrii z elementami neuropsychologii.

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Instruktor symulacji niskiej, pośredniej i wysokiej wierności oraz egzaminator OSCE.
 • Kurs kwalifikacyjny Anestezjologia i Intensywna Terapia.
 • Kurs specjalistyczny EKG, RKO.
 • Szkolenia: Bezpieczna terapia żylna w systemie zamkniętym, Sytuacja prawna pielęgniarki, Aseptyczne techniki aplikacji opatrunków.
 • Uczestnictwo w Kongresie wentylacji mechanicznej.

Doświadczenie

 • W latach 1994-2018 pracowała w pełnym zakresie obowiązków na oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, a także przez 6 lat koordynowała zespołem anestezjologicznym w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Targu.
 • W latach 2018-2019 pracowała w Pensjonacie Seniora Eden w Maniowach, gdzie współpracowała w tworzeniu i zarządzaniu pensjonatem, opracowywała dokumentację (m.in. statut i regulamin ośrodka, umowy pobytu, aneksy pomagające w adaptacji pensjonariusza, grafiki personelu), pełniła opiekę medyczną nad pensjonariuszami, współpracowała z lekarzem, sporządzała zaopatrzenie w leki, artykuły spożywcze i gospodarcze.

Wykształcenie

 • Absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.
 • Uprawnienia pedagogiczne uzyskała na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Posiada specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego oraz kwalifikacje z opieki długoterminowej.
 • Absolwentka Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, kierunek pielęgniarstwo, studia licencjackie.

Doświadczenie

 • Doświadczenie zawodowe pielęgniarki zdobyła pracując kilkanaście lat w jednostkach medycznych:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.L. Rydygiera w Krakowie (oddział chirurgii i onkologii)
Opieka Długoterminowa Domowa Medimex przy współpracy z Ośrodkiem Zdrowia w Kasinie Wielkiej
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Rabie Wyżnej (stanowisko: pielęgniarka i zastępca pielęgniarki oddziałowej)
Wieloletnia praca charytatywna dla Caritas Archidiecezji Krakowskiej na rzecz osób potrzebujących
Współpraca z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji
Praca w Stowarzyszeniu osób niepełnosprawnych w Mszanie Dolnej

 • Osiągnięcia:

Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej
Instruktor symulacji niskiej, pośredniej i wysokiej wierności oraz egzaminator OSCE

 • Dodatkowe kwalifikacje:

kurs specjalistyczny Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie NOIPiP Nowy Sącz 2022 r.,
kurs specjalistyczny Szczepienia ochronne dla pielęgniarek, Spółka „Promocja i Zdrowie” Nowy Sącz 2022 r.,
szkolenie Metody aktywne w pracy ze studentem. Podnoszenie umiejętności dydaktycznych nauczycieli akademickich, Optima Centrum Rozwoju i Kształcenia Kadr Nowy Targ 7.03.2020 r.,
kurs specjalistyczny  Endoskopia dla pielęgniarek, MOIPiP w Krakowie 2019 r.,
Instruktor Symulacji Wysokiej Wierności w Pielęgniarstwie, Nowy Targ 2018 r.,
Instruktor Symulacji Pośredniej Wierności w Pielęgniarstwie, szkolenie praktyczne instruktora symulacji przedmiotów specjalistycznych w pielęgniarstwie, Nowy Targ 2018 r.,
Instruktor Symulacji Niskiej Wierności w Pielęgniarstwie, Poznań 2018 r.,
Szkolenie Praktyczne Kadry Uczelni, Poznań 2018 r.,
Szkolenie Praktyczne Egzaminatora OSCE w Pielęgniarstwie, Nowy Targ 2018 r.,
kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne dla Pielęgniarek i położnych zorganizowany przez MOIPiP w Krakowie 2018 r.,
kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla Pielęgniarek MOIPiP w Krakowie 2017 r.,
kurs specjalistyczny w zakresie Leczenie Ran dla Pielęgniarek MOIPiP w Krakowie 2016 r.,
kurs specjalistyczny w zakresie Ordynowanie leków i Wypisywanie Recept dla Pielęgniarek MOIPiP w Krakowie 2016 r.,
kurs dokształcający w zakresie Opieka nad pacjentem z portem naczyniowym dla Pielęgniarek MOIPiP w Krakowie 2016 r.,
kurs specjalistyczny w zakresie Wykonanie i Interpretacja Zapisu Elektrokardiograficznego zorganizowany przez MOIPiP w Krakowie 2008 r.,
kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej zorganizowany przez Medycyna Praktyczna- Szkolenia s.c. w Krakowie 2007.,

 • Autorka m.in. „Wpływ pracy zmianowej na zdrowie i życie pielęgniarek” opublikowany w monografii naukowej „Zdrowie w ontogenezie”
 • Udział w konferencjach:

Uczestniczyła w dziesiątkach webinariów i konferencjach naukowych, naukowo-dydaktycznych z dziedzin związanymi z naukami medycznymi oraz naukami o zdrowiu, m.in.

– konferencja „Asertywność i obrona przed manipulacją” ZOZPiP w Nowym Targu 2023 r.

– udział w konferencji Forum Leczenia Ran 12-15 maja 2021 r.

– uczestnictwo w „Ogólnopolski Program Leczenia Ran Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran 10.03.2021 r.

– konferencja „Depresja Maskowana” ZOZPiP w Nowym Targu 2020 r.

 

Wykształcenie

 • W 2013 r. ukończyła studia magisterskie na kierunku pielęgniarstwo w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu
 • W 2010 r. ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika w Wyższej Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi.

Doświadczenie

 • Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 2009-2010
 • Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Szpitalny Oddział Ratunkowy 2008-2009, 2009-2014
 • Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Opieka Całodobowa 2011-2013
 • Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „ ODRODZENIE” im Klary Jelskiej w Zakopanem Blok Operacyjny 2013 – obecnie
 • PPUZ w Nowym Targu, Instytut Medyczny, stanowisko asystent 2021-obecnie

Kursy, szkolenia, dodatkowe kwalifikacje

 • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Terapii rok 2010
 • Specjalizacja Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek 2022
 • Kurs specjalistyczny Leczenie ran 2014
 • Kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 2012; 2017
 • Kurs specjalistyczny Wykonanie konikopunkcji, odbarczenia odmy prężnej oraz wykonania dojścia doszpikowego rok 2012
 • Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego Program dla pielęgniarek i położnych 2011
 • Kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept Część I 2022
 • Kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne rok 2021
 • Szkolenie podstawowe uprawniające do dokonywania przetoczeń krwi i jej składników Rok 2012 szkolenie uzupełniające 2021
 • Szkolenie Prowadzenie dokumentacji pielęgniarskiej w świetle obowiązujących przepisów prawa 2023
 • Szkolenie z zakresu wdrożenia standardów akredytacyjnych 2015
 • Szkolenie wg Programu Komisji Europejskiej ETPOD w zakresie Podstaw Dawstwa Narządów

Wykształcenie

 • Aktualnie otwarty przewód doktorski na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie – planowany termin zakończenia 2022 r.
 • Ukończone studia I i II stopnia na kierunku pielęgniarstwo w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu.

Doświadczenie

 • Od 2013 roku praca na stanowisku pielęgniarki w oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w PSS w Nowym Targu, a także w  specjalistycznej poradni chirurgicznej, diabetologicznej oraz okulistycznej. Następnie na stanowisku pielęgniarki operacyjnej w USOR w Zakopanem.
 • Od 2014 r. związana z Podhalańską Państwową Uczelnią Zawodową w Nowym Targu.
 • Pracowała w Medical Clinic Podhale w Waksmundzie na stanowisku pielęgniarki operacyjnej.
 • Ukończyła liczne kursy specjalistyczne, w tym z zakresu leczenia ran dla pielęgniarek, wykonania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego oraz resuscytacji krążeniowo-oddechowej, a także kurs dokształcający w zakresie podstawowych zabiegów reanimacyjnych z użyciem AED.
 • Uzyskała certyfikaty z uczestnictwa czynnego oraz biernego w konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych. Wzięła czynny udział w konferencji międzynarodowej Pielęgniarstwo Polskie, Europejskie, Światowe organizowanej przez Naczelną Radę Pielęgniarek w Warszawie, a także w XIV Kongresie Pielęgniarek Polskich w Kielcach.
 • W związku z prowadzeniem zajęć w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej posiada certyfikaty ukończenia paneli szkoleniowych dotyczących symulacji medycznej dla pielęgniarstwa i położnictwa, w tym z użyciem symulacji pośredniej wierności oraz wysokiej wierności.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.
Sekretariat