Biblioteka Akademicka PPUZ

Biblioteka

Wypożyczalnia

Wypożyczalnia jest jednostką organizacyjną Biblioteki Akademickiej,
funkcjonującą w ramach Działu Udostępniania Księgozbioru.
888

Wypożyczalnia Biblioteki Akademickiej
udostępnia księgozbiór na zewnątrz i na dłuższy okres,
wykorzystując w tym celu konto czytelnika
założone w systemie bibliotecznym.
888

Prawo do korzystania ze wszystkich usług wypożyczalni mają tylko studenci i pracownicy Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu. Czytelnicy z zewnątrz (nie należący do społeczności akademickiej PPUZ w Nowym Targu) mogę skorzystać ze zbiorów wypożyczalni jedynie na miejscu
w Bibliotece.

Wypożyczalnia udostępnia na zewnątrz zgromadzone zbiory drogą wypożyczeń indywidualnych, bezpośrednich.