graduation-concept-with-student-holding-hat_compressed

Biblioteka

Czytelnia komputerowa

W Czytelni Komputerowej znajduje się 12 stanowisk wyposażonych w komputery z dostępem do Internetu oraz kabina multimedialna przygotowana do pracy ze zbiorami audiowizualnymi.

Prawo do korzystania z komputerów mają pracownicy i studenci PPUZ w Nowym Targu, jak również osoby niezwiązane z Podhalańską Uczelnią.

Z Internetu można korzystać bezpłatnie w czasie godzin otwarcia Biblioteki.
Internet może być wykorzystywany wyłącznie do celów edukacyjnych i naukowo – dydaktycznych. Nie można wykorzystywać Internetu do wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców, wyszukiwania informacji obrażających uczucia osób trzecich, pracy zarobkowej oraz gier i zabaw. Dyżurujący bibliotekarz ma prawo kontrolować zgodność korzystania Internetu z regulaminem użytkowania zasobów biblioteki.

Zabrania się:

  • instalowania i wgrywania programów i plików
  • zmian ustawień w komputerze
  • demontowania komputerów i zmiany komponentów sprzętu komputerowego; sprzęt może być przemieszczany tylko przez uprawnione osoby

W czytelni można korzystać z własnego sprzętu komputerowego. Biblioteka oferuje dostęp do internetu bezprzewodowego (Wi-Fi). Hasło do sieci bezprzewodowej udostępniają pracownicy Biblioteki.

Kabiny multimedialne

Mając na uwadze jak najlepszy dostęp do wszystkich zbiorów Biblioteki Akademickiej PPUZ, w tym również zasobów audiowizualnych, Biblioteka przygotowała dla użytkowników kabinę multimedialną. Stanowisko wyposażone jest w komputer z dostępem do sieci oraz wygodne słuchawki nauszne.

Każda osoba może skorzystać z kabiny, o ile wpisze się do rejestru użytkowników CZYTELNI Biblioteki oraz zadeklaruje chęć wykorzystania zasobów multimedialnych do celów wyłącznie edukacyjnych i naukowych.

Pracownicy Biblioteki udostępniają płyty CD-ROM, dołączane do książek i czasopism, które posiada w swoich zbiorach Biblioteka Akademicka.