Czytelnia PPUZ

Biblioteka

Czytelnia

Czytelnia jest jednostką organizacyjną Biblioteki Akademickiej,
funkcjonującą w ramach Działu Udostępniania Księgozbioru.

888

Czytelnia Biblioteki Akademickiej
udostępnia swoje zbiory na miejscu.
Tylko osoby korzystające z czytelni mają bezpośredni dostęp
do czasopism i bogatego księgozbioru regionalnego.

888

Prawo do korzystania ze zbiorów czytelni mają studenci i pracownicy Uczelni, a także osoby
z zewnątrz (nie należące do społeczności akademickiej PPUZ w Nowym Targu).

Użytkownicy czytelni posiadają wolny dostęp do półek z książkami i czasopismami. Mogą również skorzystać ze wszystkich zasobów Biblioteki znajdujących się na jej obszarze tj. komputerów, stanowisk do pracy indywidualnej i grupowej oraz kabiny multimedialnej.