Zbiory cyfrowe

BibliotekaZasoby cyfroweIBUK LIBRA – EBSCO &#821...

Biblioteka

IBUK LIBRA – EBSCO – WBN

Biblioteka Akademicka PPUZ, dzięki oprogramowaniu HAN
oferuje zdalny dostęp do zasobów cyfrowych.

Należą do nich zakupione przez Bibliotekę e-publikacje w serwisie Ibuk Libra oraz bazach EBSCO
a także bazy Wirtualnej Biblioteki Nauki, finansowane przez MNiSW.

888

Szybki dostęp do najczęściej wybieranych e-zasobów

Kliknij w logo, aby wejść do bazy, zakupionej przez Bibliotekę Akademicką888

EBSCO Academic Research Source

Medline_nowa baza

888

Wykaz wszystkich dostępnych zasobów cyfrowych


888

Academic Research Source (EBSCO)

to wielodziedzinowa baza zawiera blisko 200 000 książek elektronicznych oraz blisko 5 000 czasopism o zasięgu międzynarodowym, w tym około 350 polskich czasopism naukowych. W kolekcji dostępne są zasoby z kilkudziesięciu krajów z zakresu ekonomii, biznesu, rolnictwa, technologii, historii, nauk ścisłych, medycyny, nauk społecznych, humanistyki i wiele innych.
dostęp do bazy

EBSCO

e-baza udostępniana w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki oferuje użytkownikom dostęp do pełnych tekstów obcojęzycznych czasopism naukowych i popularnonaukowych, amerykańskich i międzynarodowych gazet i dzienników w języku angielskim oraz baz bibliograficznych. Obejmuje szeroki zakres dziedzinowy: nauki medyczne i biomedyczne, nauki ścisłe, humanistyczne, społeczne oraz psychologię, religię, edukację, nauki ekonomiczne
i techniczne, biznes, informatykę i wiele innych. dostęp do bazy

IBUK LIBRA

to platforma umożliwiająca dostęp do elektronicznych publikacji z oferty Wydawnictwa Naukowego PWN oraz innych wydawnictw (m.in. Wydawnictwa Lekarskiego PZWL). W czytelni on-line znajdziecie Państwo podręczniki akademickie, publikacje naukowe
z zakresu humanistyki, nauk społecznych, ekonomicznych, matematyczno-przyrodniczych, prawnych, medycyny i informatyki. dostęp do bazy

Medline with full text

jest pełnotekstową bazą z zakresu medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii, systemu ochrony zdrowia, nauk przedklinicznych i wielu innych. Baza używa klasyfikacji MeSH (Medical Subject Headings) i umożliwia wyszukiwania w opisach ponad 5.200 czasopism biomedycznych. Baza zawiera pełny tekst 1.200 czasopism indeksowanych od okładki do okładki w bazie bibliograficznej MEDLINE. Wśród tych tytułów znajdują się czasopisma pełnotekstowe bez okresu karencji o najwyższych statystykach użytkowania w indeksie MEDLINE. Baza MEDLINE with Full Text zawiera archiwa artykułów pełnotekstowych od 1949 roku i jest autorytatywnym narzędziem badawczym w zakresie literatury medycznej. Oprócz nauk medycznych takich jak m.in. pediatria, kardiologia, chirurgia, neurologia czy ortopedia, baza zawiera czasopisma z takich dziedzin jak rehabilitacja, fizjoterapia czy ratownictwo medyczne. dostęp do bazy

Nature

e-czasopismo udostępniane w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki opisuje odkrycia ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych, inżynieryjnych oraz ścisłych i ekonomicznych.
W ramach licencji krajowej Nature dostępny jest rocznik bieżący oraz 4 roczniki archiwalne.
dostęp do bazy

Science

e-czasopismo udostępniane w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki

ScienceDirect / Elsevier

e-zasób udostępniany w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki, wiodąca platforma Elsevier zawierająca zrecenzowaną literaturę naukową. ScienceDirect jest wiarygodnym źródłem wiedzy, pełnym publikacji naukowych, technicznych i medycznych, zawierającym pełnotekstowe wersje artykułów z czasopism i wydania książkowe. Wyśrubowane standardy wydawnicze Elsevier gwarantują wysokiej jakości publikacje. dostęp do bazy

Scopus

e-baza udostępniana w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki tworzona przez Elsevier, zawierająca abstrakty i cytowania z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Obejmuje ponad 18 000 tytułów czasopism i innych publikacji.
dostęp do bazy

Springer Link

e-baza udostępniana w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki umożliwia dostęp do spisów treści, streszczeń i pełnych tekstów artykułów z ok 1 600 czasopism koncernu wydawniczego Springer oraz wydawnictwa Kluwer Academic Publishers. dostęp do bazy

Web of Science

e-zasób udostępniany w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki jest pakietem baz abstraktowo-bibliometrycznych (tzw. indeksów cytowań), wydawanych przez firmę Thomson Reuters. Platforma zawiera:

  • program EndNote Web służący do gromadzenia opisów bibliograficznych, tworzenia przypisów i bibliografii załącznikowej;
  • serwis Journal Citation Reports umożliwiający sprawdzanie wskaźnika Impact Factor;
  • zestaw narzędzi bibliometrycznych InCites służący do analizy danych zawartych w bazach SCIE, SSCI, A&HCI;, JCR i ESI oraz pozwalający porównywać dorobek naukowy badaczy
   i instytucji, analizować wykorzystanie czasopism w instytucjach, opracowywać strategie badawcze oraz wspierać decyzje publikacyjne i kadrowo-administracyjne.
   dostęp do bazy

Wiley Online Library

e-baza udostępniana w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki
która gromadzi czasopisma obejmujące ponad 1 000 tytułów z nauk ścisłych,
humanistycznych i społecznych. W ramach dostępu przez WBN można korzystać
z czasopism od roku 1997 do bieżącego. dostęp do bazy