Informacja naukowa

BibliotekaInformacja naukowa

Biblioteka

Informacja naukowa

Aktualna lista czasopism i wydawnictw punktowanych MEiN


888
Lista czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawiera wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów, jakie można otrzymać za publikację artykułu naukowego w danym tytule. Lista czasopism punktowanych publikowana przez MNiSW jest każdego roku. Jest ona narzędziem oceny instytucji naukowych oraz poszczególnych pracowników naukowych. Za artykuły naukowe opublikowane w czasopismach naukowych niezamieszczonych w wykazie czasopism przyznaje się 5 punktów.

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 lutego 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Załączniki:

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i materiałów z konferencji międzynarodowych

Załączniki:

888

Warsztat badacza > Szkolenia online


888
Zapraszamy do udziału w bezpłatnych, otwartych szkoleniach online w języku polskim z zakresu elektronicznych źródeł informacji naukowej oraz ich funkcjonalności.

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji znajdą Państwo na stronie organizatora, po kliknięciu w tytuł szkolenia.

GRUDZIEŃ 2021

Szkolenia organizowane przez firmę ELSEVIER:

7 grudnia 2021, godz. 11:30 – Analizowanie danych bibliometrycznych z bazy Scopus

14 grudnia 2021, godz. 11.30 – Zwiększenie skuteczności i wydajności wyszukiwania w Scopus

Szkolenia organizowane przez firmę Clarivate:

13 grudnia 2021 godz. 13:00-14:00 – Jak wyszukać publikacje do oceny dorobku?

14 grudnia 2021 godz. 12:00-13:00  – Jak poprawić brakujące cytowania i błędy w rekordach w Web of Science?

15 grudnia 2021 godz. 11:00-11:45 – Web of Science – Citation Connection

16 grudnia 2021 godz. 11:00-11:45 – Jak dobrze zaprezentować swoją pracę i dorobek naukowy

22 grudnia 2021 godz. 12:00-12:45 – Web of Science i InCites – co się zmieniło w 2021